Delade turer fråga på Kommunals årsmöte

Publicerad av Jonas Brännberg

Tema: Kommunal

 (photo: )
Inför demonstrationen den 27 februari i Luleå mot delade turer har personal inom äldreomsorgen genom en motion föreslagit att Kommunal sektion 1 på sitt årsmöte ska ställa sig bakom demonstrationen.

– Det är jätteviktigt att medlemmarna genom facket ­organiseras i kamp för sina villkor. Vi hoppas att årsmötet kan bli starten på en mer kämpande linje, där medlemmarna involveras mer än tidigare i arbetet, säger Anna Eriksson, en av de som har engagerat sig mot delade turer.
Demonstrationen mot delade turer kommer att gå till kommun­fullmäktigemötet den 27 februari. Samlingen är kl 12.15 vid ­Gula Paviljongen.
Till årsmötet är flera av de som engagerat sig mot delade turer, nominerade till sektionsstyrelsen och kommunals representantskap.

– Vi behöver komma tillbaka mer till hur fackföreningarna fungera­de förr, som ett verktyg att ­kämpa där medlemmarnas aktivitet var fackets styrka. Utan medlemmarna i ryggen och en ­beredskap att protestera är det nästan omöjligt att komma någonstans i förhandlingar. För att nå dit behövs fler träffar mellan medlemmar och fackliga företrädare där medlem­marna beslutar om hur, och vilka frågor som ska drivas tillsammans, säger Johanna Evans, en av kandidaterna till sektionsstyrelsen.
Hon uppmanar också alla medlemmar att komma på årsmötet tisdag den 21 februari kl 18.30 på Stadshuset.
Alla behövs om vi ska kunna ta upp striden mot nedskärningar och försämrade arbetsvillkor!

Jonas Brännberg