Avtalsrörelsen: Trögt läge för Handels

Publicerad av Arne Johansson

Tema: Facklig kamp

Det går trögt för Handels som står näst på tur för rakning i årets avtalsrörelse. Byggnads avtal har spikat fast industrifackens låga märke på 2,6 procent för ett ettårsavtal ännu hårdare, samtidigt som arbetsgivarna i Svensk Handel vägrar diskutera några andra villkor än lönerna.

Såväl kraven på en extra jämställdhetspott på 100 kronor ­extra för alla som tjänar under 22 400 kronor i månaden, som kraven på rätt till heltid inom detaljhandeln och lagerklubbarnas krav på en begränsning av bemanningsföretagen inom partihandeln får tummen ned.

Gentemot Handels krav på att lönehöjningen liksom i det förra avtalet och nu senast även för Byggnads ska vara lika för alla i kronor, vill Svensk Handel snara­re sänka ingångslönerna ytterligare.
– Förhandlingsklimatet är sämre än någonsin, intygar också Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren i facktidningen Handelsnytt.
Läget är fortsatt låst trots att parterna enligt en överenskommelse i den förra avtalsrörelsen har presenterat två gemensamma rapporter, varav den ena om lagerföretagens inhyrningar och den andra om detaljhandelns hel- och deltider.
Enligt den ena rapporten använder sig 17 av 21 besökta lagerföretag av bemanningsföretag, varav 16 reguljärt. De inhyrdas andel av den totala arbetsstyrkan varierar mellan 2 och 43 procent, medan genomsnittet ligger på 19 procent.
Enligt den andra rapporten arbetar fler än tidigare av företagen på 24 besökta arbetsplatser inom detaljhandeln med att få fram fler heltidsjobb eller fler timmar, vilket visar att problemen kan åtgärdas. På i stort sett alla arbets­platser vill också fler anställda ha fler timmar än idag.
Ändå går den allmänna trenden åt motsatt håll. Heltiderna blir färre och deltiderna ökar, särskilt för kvinnor. Jämfört med år 2006 har deltiderna blivit fler och är nu 56 procent. 82 procent av de som hade deltid för sex år sedan har det fortfarande.
Medan bara 34 procent av kvinnorna arbetar heltid är motsvarande siffra för männen 63 procent.

Så vad gör Handels och de andra kvarvarande låglöneförbunden inom LO?
Ett par veckor innan avtalet löper ut, lyser ännu både polemiken och initiativ för att mobilisera medlemmarna med sin frånvaro. Och när Handels nu t ex har överlämnat sina ­exakta yrkanden när det gäller inhyrningen från bemanningsföretag hålls det exakta kravet hemligt för medlemmarna.
Men ingen filttoffeltaktik har någonsin fungerat i några avtals­förhandlingar. Det är hög tid att bryta tystnaden!
Arne Johansson