Chans på bästa mars någonsin

Publicerad av Lina Thörnblom

Denna månads ekonomikam­panj har chansen att bli den bästa mars någonsin. Detta bland annat tack vare kongressinsamlingen som kommer att hållas i helgen i Göteborg men också tack vare internationella kvinnodagen.

På 8 mars såldes 108 Offensiv runt om i landet och 3 901 kronor samlades in. Tre veckor i rad har Offensiv även besökt ockupationen i Dorotea och i helgen såldes ytterligare 10 Offensiv till ockupanterna.

Hittills i mars ligger ekonomikampanjen på 29 920 kronor av ett mål på 80 000 kronor. Det återstår alltså tre veckor för att få in ytterligare 50 000 kronor. Stockholm har sedan februari höjt målet med 5 000 kronor, då det förra slogs. Det innebär att en fortsatt medveten satsning behövs för att upprätthålla uppgången i ekonomiresultaten.
Antalet prenumeranter fortsät­ter att öka och denna vecka får 2 117 personer Offensiv. 1 752 av dessa prenumererar via auto­giro, det återstår alltså 248 auto­giroprenumeranter till målet på 2 000 autogiroprenumeranter när Offensiv nummer 1 000 kommer ut.

Lina Thörnblom