Marxism

Den marxistiska identiteten

Publicerad av Natalia Medina

Protest för att lika rättigheter ska skrivas in i konstitutionen på 1970-talet i USA. Rörelsen samlade såväl kvinnor som män i enad kamp mot högerpolitiken. (photo: )

Protest för att lika rättigheter ska skrivas in i konstitutionen på 1970-talet i USA. Rörelsen samlade såväl kvinnor som män i enad kamp mot högerpolitiken.

Personlig identitet är viktigt. Att höra till och få utvecklas utan att ständigt utsättas för fördomar och diskriminering borde vara en självklarhet. Men identitet är inte per automatik progressivt.

Svensk sammanfattning av Pikettys Kapitalet

Publicerad av Hans Norebrink

Ständigt detta ”kring 1980” då allt förändrades, vilket återkommer i kritiska ekonomisk-politiska skrifter och forskning. Som i denna; Kapitalet i det 21:a århundradet av Thomas Piketty – sammanfattning och svenskt perspektiv av Jesper Roine som på 100 sidor sammanfattar vad vänsterns nye idol på 1 000 sidor – genom en enastående kollektiv forskargärning – har kommit fram till om kapitalismens verkliga natur.

Är socialismen realistisk?

Publicerad av

 (photo: )

Socialismen, ett helt annat samhälle där var och en ger efter förmåga och får efter behov. Socialismen, ett samhälle där de stora delarna av ekonomin ägs gemensamt och där folkflertalet är involverade i en underifrån flödande demokrati som planerar ekonomi och samhälle utifrån människors, djurs och miljöns intressen. Under socialismen finns inga hierarkier inbyggda i systemet, och de som finns kvar i form av rester från det tidigare kapitalistiska samhället är ansatta av massiva reformprogram.

Socialistisk klassiker i nytryck

Publicerad av Per Olsson

 (photo: )

Knappast någon skrift är så omtalad som Kommunistiska manifestet som Karl Marx och Friedrich Engels skrev 1848, för 165 år sedan. Än idag ligger denna skrift i topp på listorna över världens mest lästa och betydelsefulla böcker.

Debatt: Vad är socialism?

Publicerad av Sebastian Olsson

 (photo: )

Under Socialism i rörelse hölls en paneldebatt mellan Lina Rigney Thörnblom från Rättvisepartiet Socialisterna (RS), Amineh Kakabaveh från Vänsterpartiet och Mathias Wåg, ansvarig utgivare för den anarkistiska tidningen Brand.

Inför Socialism i rörelse 12-13 oktober

Publicerad av

 (photo: )

Socialistiskt alternativ till kapitalismens marknadskaos

Publicerad av Jonas Brännberg

 (photo: Paul Mattsson)

År 1990, när det stalinistiska systemet i Sovjetunionen och Öst- och Centraleuropa brakade samman kommenterade kapitalismens husorgan Wall Street Journal händelserna krasst med rubriken ”Vi vann”. Medan ”marknaden” sedan dess nått i princip varenda kvadratmeter på jorden, med dramatiskt ökade klyftor, miljöförstöring och krig som följd, har borgerliga ekonomer om och om igen begravt alla alternativ till kapitalismen. Men med kapitalismens utdragna kris utan något ”ljus i tunneln” börjar nu de mer medvetna kapitalistiska kommentatorerna oroa sig.

Marx liv och gärning

Publicerad av Per Olsson

Denna artikel publicerades för första gången i Offensiv 103, våren 1983, till 100-årsminnet av Karl Marx död. Denna version har uppdaterats och vissa språkliga ändringar har gjorts. Den 14 mars 1883 dog Karl Marx.

Trotskij i SVT-dokumentär

Publicerad av Anna Löfgren

Trotskij – älskad, hatad och fruktad var namnet på den dokumentär om Leo Trotskij som sändes i SVT i juni. Som väntat framställdes Trotskij av många av de intervjuade som en desillusionerad fanatiker, men vi får också en relativt ingående och intressant genomgång av stalinismens brott och bakgrunden till mordet på Trotskij 1940.

Revolutionära idéer är åter på modet

Publicerad av Per-Åke Westerlund

Ökat intresse och nya debatter har följt i spåren på den globala kapitalistiska krisen och revolutionerna i Nordafrika i fjol. Detta har spätts på av vänstervindarna i valen i Grekland och Frankrike. Världshändelserna under de senaste 3-4 åren visar på att en period av snabba och omvälvande händelser har inletts.

Underteman

Kapitalet (2 artiklar)

Trotskij (24 artiklar)