EU-valet 2009

”Vi blev större än Centern”

Publicerad av

Gruvarbetaren Sixten Snell är nöjd med ArbetarInitiativets valresultat i Kiruna.

ArbetarInitiativet: EU-val-kampanjen gav mersmak

Publicerad av Per-Åke Westerlund

ArbetarInitiativets valkampanj var livlig och socialistisk. Den gav en liten vision av vad ett större kämpande arbetarparti skulle kunna uträtta.

Växande tomrum till vänster

Publicerad av

Om resultatet i de vanliga valen bara är avtryck av stämningarna på valdagen så gäller det i än högre grad EU-valet. Med tillägget att EU-valen har ett större inslag av proteströstning och än mer speglar de etablerade partiernas kris. Men framför allt visar resultatet i årets EU-val det enorma politiska tomrum som finns till vänster.

Irland: Socialist tog EU-mandat

Publicerad av

 (photo: )

Den välkände irländske socialisten Joe Higgins tar plats i EU-parlamentet.

EU-valet – skriande brist på arbetaralternativ

Publicerad av Per-Åke Westerlund

Europa behöver nya starka och kämpande arbetarpar­tier. En majoritet ser idag inte att de har något parti el­ler alternativ som förträder dem. Det är förklaringen till att bara 43 procent röstade i EU-valet runt om i Euro­pa, det lägsta valdeltagandet någonsin.

CWI kom in i EU-parlamentet

Publicerad av

”Just stigit upp. Med extra sting i steget. Fantastisk dag att vara socialist.” /Pat. ”Jag hörde nyss nyheter­na. Jag hoppades att du skul- le vinna EU-mandatet, jag är helt lycklig, det finns nån rättvisa i världen. Jag kan inte tro det, media hade räknat bort dig totalt, vilken underbar morgon. Min dag på jobbet blir mycket lättare efter att ha hört om din otroliga seger.” /Gert.

394 fler får Offensiv i brevlådan

Publicerad av Per-Åke Westerlund

Under valkampanjen för ArbetarInitiativet har vi också fått 394 nya prenumeranter på Offensiv. Många är på en månad, under kampanjen, men en del är också autogiro.

”RS – ett parti för 2000-talets socialism”

Publicerad av Kristofer Lundberg

Murat Solmaz, Göteborg, är ny medlem i Rättvisepartiet Socialisterna. Han är en av de 20 nya medlemmar som värvades under EU-valkampanjen.

EU-valet bara början

Publicerad av

Årets EU-valkampanj har gett en ny bekräftelse på att det samtidigt med den ekonomiska krisen råder en djup politisk kris i Sverige. Etablissemangets partier har om möjligt synts ännu min­dre på gator och torg än tidigare. Vilket är en återspegling av att riksdagspartier­na saknar aktiva medlemmar och ett levande inre liv.

”Vi röstar på ArbetarInitiativet”

Publicerad av

 (photo: )

Förra torsdagen demonstrerade ArbetarInitiativet mot massakern på hemtjänsten i Kista i norra Stockholm.