Historia

Första världskriget 1914-1918

Denna artikel har fler bilder Publicerad av Per Olsson

Brittiska soldater tar skydd i en skyttegrav.  (photo: )

Brittiska soldater tar skydd i en skyttegrav.

I juli är det precis hundra år sedan det första världskriget bröt ut. Det var ett imperialistiskt krig för makt, prestige, marknader, territorier och kolonier. Kriget, som kom att kallas Det stora kriget, rasade ända fram till slutet av 1918. 

Storstrejken 1909: ”De korslagda armarnas revolution”

Publicerad av Arne Johansson

Storstrejken 1909 slutade i ett bittert nederlag för arbetarklassen. Däremot var segern dyrköpt för arbetsgivarna och strejken stärkte den kommande arbetarkampen. (photo: )

Storstrejken 1909 slutade i ett bittert nederlag för arbetarklassen. Däremot var segern dyrköpt för arbetsgivarna och strejken stärkte den kommande arbetarkampen.

Klasskampen lever så länge det kapitalistiska klassamhället existerar och skärps på nytt i tider av kris. Behovet av kamp mot arbetsgivarnas och högerpolitikernas attacker framträder allt tydligare. Är det kanske dags för att förbereda en ny storstrejk?

Sundsvallsstrejken 1879 – en milstolpe

Publicerad av Per Johansson

 (photo: )

I år är det 135 år sedan 5 000 sågverksanställda lade ner arbetet i det som sedan dess är känt som Sundsvallsstrejken. I år kom också en nyutgåva av Alfred Kämpes klassiska bok Den stora strejken från 1929.

CWI: 40 år av kamp för internationell socialism

Publicerad av Robert Bechert

CWI har i 40 år kämpat för frihet, jämlikhet och socialism. (photo: )

CWI har i 40 år kämpat för frihet, jämlikhet och socialism.

Internationell solidaritet är en avgörande del av kampen för socialism. Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för en värld fri från fattigdom, krig och ojämlikhet. Men för detta krävs mer än att bara stödja arbetarkamp i andra länder.

40 år sedan militärdiktaturen störtades i Portugal

Publicerad av Manny Thain

Röda nejlikor blev en symbol för revolutionen i Portugal 1974. (photo: )

Röda nejlikor blev en symbol för revolutionen i Portugal 1974.

För fyrtio år sedan kollapsade diktaturen i Portugal när en militärkupp släppte loss en revolutionär tidvattenvåg av masskamp bland arbetarna. Efter 50 års brutalt förtryck strömmade det portugisiska folket ut på gatorna. Kapitalismens framtid stod på spel då arbetarna tog över fabrikerna och jorden.

100 år sedan kungens borggårdskupp

Publicerad av Arne Johansson

Sveriges radikaliserade arbetare och ungdomar tog kamp mot högerns militära upprustning för hundra år sedan. (photo: )

Sveriges radikaliserade arbetare och ungdomar tog kamp mot högerns militära upprustning för hundra år sedan.

För 100 år sedan utkämpades vårvintern 1914, ett halvår före första världskrigets utbrott. En förbittrad strid mellan Sveriges radikaliserade arbetar- och ungdomsrörelse och en högeraktivism för militär upprustning.

Rosa Luxemburgs liv och kamp

Publicerad av Katja Raetz

”Rosa Luxemburgs biografi och den fullständiga upplagan av hennes arbeten kommer att skola många generationer av socialister världen över” (Lenin, 1919). (photo: )

”Rosa Luxemburgs biografi och den fullständiga upplagan av hennes arbeten kommer att skola många generationer av socialister världen över” (Lenin, 1919).

I januari i år är det 95 år sedan en av den socialistiska rörelsens viktigaste frontfigurer, Rosa Luxemburg, mördades.

Offensiv firar 40 år

Publicerad av Offensivs redaktion

 (photo: )

Offensivs första nummer kom ut några veckor innan valdagen den 16 september 1973. Det har gått 40 år sedan dess.

Tyska revolutionen 1923: Nederlaget banade väg för Hitler

Publicerad av Katja Raetz

Att arbetarklassen misslyckades att ta makten i Tyskland 1923 skulle bana väg för en tragedi för mänskligheten. Tio år senare tog Hitler makten i Tyskland och ett nytt världskrig stod för dörren. (photo: )

Att arbetarklassen misslyckades att ta makten i Tyskland 1923 skulle bana väg för en tragedi för mänskligheten. Tio år senare tog Hitler makten i Tyskland och ett nytt världskrig stod för dörren.

I år är det 90 år sedan den tyska arbetarrörelsen förlorade den avgörande striden mot kapitalismen, vilket banade vägen för Adolf Hitler och nazismen.

Brotten mot mänskligheten

Publicerad av Christer Bergström

Bland det första Alliansregeringen under Reinfeldt gjorde 2006 var att ge Forum för Levande Historia i uppdrag att ta fram en skrift om ”kommunismens brott mot mänskligheten”.

Underteman

Sverige 1917-18 (19 artiklar)

Andra världskriget (2 artiklar)

Nazismens Tyskland (3 artiklar)

Stalins terror (6 artiklar)

Vietnamkriget (2 artiklar)

Sovjets fall (2 artiklar)

Ryska revolutionen (54 artiklar)