• (photo: Sari Hevosaho)

  Nästa Offensiv kommer den 19 juli

  Offensiv tar en veckas sommar­uppehåll. Nästa nummer kommer ut torsdagen den 19 juli. Sedan är det inte långt tills valrörelsen startar på allvar.

 • (photo: Anders Löwdin/Riksdagen)

  Alliansen i händerna på SD

  ”Med drygt två månader kvar till valet råder fortfarande brist på ett trovärdigt borgerligt regeringsalternativ, något som blev smärtsamt tydligt i samband med Alliansens utspel om hur riksdagens utskott ska organiseras”, skrev Göteborgs-Posten...

 • Rättvisepartiet Socialisterna gick tillsammans med RFSL Newcomers under parollen ”hbtq-kamp underifrån”. (photo: Sari Hevosaho)

  ”Kapitalism och homofobi, eran tid är snart förbi”

  Pride-dagarna i Borås 2018 präglades av ett större allvar än tidigare år. Evenemanget har mognat, och känslan är att andelen seriösa inslag har ökat. En stor förtjänst hos Borås Pride är att det inte behövs något inträde vare sig till själva...

 • För att tvinga fram de massiva resurstillskott som den kommunala välfärden behöver så krävs gemensam kamp. (photo: TS Eriksson / Wikimedia Commons)

  Landstingskrisen på väg till kommunerna

  Den ekonomiska krisen i välfärden har de senaste tio åren accelererat framförallt inom landstingsvården där en åldrande befolkning, privatiseringar och marknadsanpassningar har gjort att kostnaderna ökat betydligt snabbare än inkomsterna. Nu...

 • Det utökade NATO-samarbetet spelar USA i händerna och synliggör lögnen om Sveriges så kallade alliansfrihet. (photo: Monica Engqvist / Regeringskansliet)

  Hultqvist USA:s mest nyttiga idiot?

  Att försvarsminister Peter Hultqvist (S) den 28 juni var i London för att underteckna ännu ett avtal som binder Sverige närmare till Nato har knappast uppmärksammats av media. Denna gång gällde det att underteckna ett samarbetsavtal om en...

 • EU beslutade bland annat om att utreda etablerandet av ”kontrollcentra” för att sålla bort ”ekonomiska flyktingar” från ”riktiga flyktingar”. (photo: U.S. Navy photo)

  Nya läger och EU-murar

  När EU:s regeringar den 28-29 juni träffades i Bryssel stod ”migrationen” högst på dagordningen. Toppmötet resulterade i en överenskommelse som visserligen var luddig och tunn på detaljer, men med en klar huvudlinje: för att EU:s medlemsstater...

 • I kampen mot ökade klyftor är regeringens satsningar otillräckliga. Det behövs kamp mot det kapitalistiska systemet! (photo: Proletären)

  Klyftor driver Göteborg isär

  Ju närmare valdagen vi kommer desto mer hörs det från politiker om hur klyftorna ska motarbetas. Inte ett enda av dessa åtgärdsförslag är verkliga då det som behövs är att omfördela resurserna.

 • (photo: )

  Finanskrascher – därför socialism

  Allvarliga ekonomiska kriser inträffar allt oftare. Det är den mest slående slutsatsen i en ny bok, Finanskrascher, av professorn i ekonomisk historia, Lars Magnusson.

 • Den nya gymnasielagen ger tusentals en chans att få stanna samtidigt som staten trappar upp hetsen mot de som inte omfattas av lagen. (photo: Yonggang Cui)

  Nya gymnasielagen: Ett steg framåt, sju steg tillbaka

  Den 1 juli började den så kallade nya gymnasielagen gälla. Den ”nya möjligheten till uppehållstillstånd” kom till tack vare den stora proteströrelse som började med Ung i Sveriges sittstrejker och asylkampen utanför riksdagen. Även om nya...