Muren mot flyktingar

Gaddafi, Bildt & Co.

Publicerad av Per-Åke Westerlund

I oktober 2010 – för bara fem månader sen – besöktes Libyen av EU-kommissionären Cecilia Malmström. Hon träffade ministrar och skrev ett avtal med Gaddafi – han skulle få 50 miljoner euro under tre år för att stoppa flyktingar.

Säffle: Asylsökande tar kamp för sina rättigheter

Publicerad av Kristofer Lundberg

Den 15 februari hölls ett möte med en grupp asylsökande romer i Säffle och Asylrörelsen. Ryktet har spridit sig på Vintergatan, ett hyreshusområde där så gott som alla som är asylsökande bor.

Stoppa utvisningarna till Irak – återupprätta asylrätten

Publicerad av

Kvällen den 15 februari kl 23.00 samlades aktiva i Asylrörelsen och Aktion mot deportation utanför Sagåsens flyktingförvar i Kållered utanför Göteborg. Att detta skulle bli den största blockaden hittills stod klart redan dagarna innan den sattes i verket. 150 aktivister fanns på plats.

Tvingas leva som papperslös

Publicerad av Stefan Berg

Gholamhossein Salehi Kolay flydde från Iran 1999 efter att ha deltagit i en studentdemonstration. På demonstrationen registrerades och identifierades han av säkerhetspolisen och det var på grund av deras repression han var tvungen att fly till Norge.

Stoppa utvisningarna till Irak

Publicerad av Stefan Berg

Kamuran är en av de irakiska flyktingarna som suttit på förvaret i Kållered, i väntan på antingen utvisning eller beslut från Migrationsverket. Han deltog i hungerstrejken i solidaritet med dem som utvisades för några veckor se­dan, och han kände dem väl. När en av dem försökte ta sitt liv var det Kamuran som fick sköta medlandet med polisen.

Flyktingar behandlas som kriminella

Publicerad av Kristofer Lundberg

Idag sitter 25 000 papperslö­sa i ­förvar runt om i Europa. I en tredjedel av EU-länderna saknas lagstiftning som reg­lerar hur länge en papperslös får sitta fängslad och i många dokumenterade fall har flyktingen suttit i över tre år utan att ha begått något brott. Sverige är inget undantag.

Polisen ställer in förhör med aktivister

Publicerad av

Efter att polisen brutit upp blockaden mot flyktingförvaret i Kålle­red utanför Göteborg greps 70 personer och fördes till häktet på Aminogatan i Mölndal. Samtliga fick tider för kommande förhör med sig hem. Polisen har nu endast hållit några av dessa förhör.

Segrar för asylsökande

Publicerad av Omar S. Al-Awlaqi

Flera demonstrationer och ett par sittstrejker i Boden har skapat uppmärksamhet, fått stöd och lett till segrar för de asylsökande i Boden.

Utvisningarna till Irak = Bildts rätta ansikte

Publicerad av

 (photo: )

Högerregeringen har hö­ga opinionssiffror, men möter också motstånd. Tvångsutvisningarna av flyktingar till Irak har blivit en symbol för Moderaternas brutala agerande.

Boden: Flyktingars kamp gav resultat

Publicerad av

Den 24 september förra året transporterades ungefär 150 flyktingar till en före detta militärförläggning i Boden.