Världsekonomin

Skärpt valuta- och räntekrig

Publicerad av Per-Åke Westerlund

Valuta- och räntekriget ökar motsättningarna och istället för en verklig tillväxt växer bubblorna. (photo: )

Valuta- och räntekriget ökar motsättningarna och istället för en verklig tillväxt växer bubblorna.

Måndagen den 9 mars inledde Europeiska Centralbanken (ECB) sin nya linje med kvantitativa lättnader. Ett omedelbart resultat var att ytterligare skärpa det pågående valuta- och räntekriget mellan centralbanker världen över.

Arbetslöshet skördar liv

Publicerad av Lina Larsson

Rapporten slår fast att ett av fem självmord beror på arbetslöshet och att arbetslöshet leder till självskadebeteende, oro, stress och nedstämdhet. (photo: David Shankbone / Flickr CC)

Rapporten slår fast att ett av fem självmord beror på arbetslöshet och att arbetslöshet leder till självskadebeteende, oro, stress och nedstämdhet.

Varje år tar en miljon människor livet av sig. Enligt en internationell rapport från University of Zürich är ett av fem självmord relaterat till arbetslöshet.

Sådan är kapitalismen: De rika blir rikare och de fattiga fattigare

Publicerad av Robert Bielecki

Den internationella organisationen mot fattigdom, Oxfam, konstaterar i sin senaste rapport Wealth: Having It all and Wanting More att om klyftorna fortsätter att öka i nuvarande takt kommer den rikaste en procenten snart att äga mer än de övriga 99 procenten tillsammans.

En källa till nya kriser

Publicerad av

Den globala kapitalismen står ännu på bräcklig grund och osäkerheten tilltar. Inte ens stigande tillväxt i USA och drastiskt sjunkande oljepriser ger anledning till optimism. Snarare tvärtom.

CWI: Världen 2015 – global kamp för rättvisa

Publicerad av CWI

Rörelsen för 15 dollar i timmen i USA – en rättviserörelse där CWI via Socialist Alternative spelar en nyckelroll. (photo: )

Rörelsen för 15 dollar i timmen i USA – en rättviserörelse där CWI via Socialist Alternative spelar en nyckelroll.

Den revolutionära andan och beslutsamheten hos massorna i Nordafrika och Mellanöstern, som visades under de revolutionära händelserna 2011, fick ett enormt eko i regionen och resten av världen. Men medvetenheten i samband med sådana händelser, även om de har ägt rum relativt nyligen, kan bara grundmuras av ett revolutionärt massparti med ett långsiktigt framåtblickande ledarskap. Om det inte finns något sådant parti kan massornas medvetenhet trubbas av och kastas tillbaka.

Världen 2015: Europa i gungning

Publicerad av Per Olsson

Rörelsen mot vattenavgifter på Irland har samlat hundratusentals till demonstrationer mot regeringens högerpolitik. (photo: )

Rörelsen mot vattenavgifter på Irland har samlat hundratusentals till demonstrationer mot regeringens högerpolitik.

År 2014 färgades av ökade spänningar och motsättningar på alla områden till följd av den skärpta globala krisen. En kris som är både ekonomisk, social och politisk och som utvecklas mot bakgrund av en snabbt accelererande miljö- och klimatkris.

Världens löner ökar knappt alls

Publicerad av Per Olsson

I fjol ökade lönerna globalt med bara 2 procent, trots att världsekonomin växte med dryga 3 procent 2013. Det framgår av den nya lönerapporten ILO Global Wage Report, som FN:s arbetslivsorganisation ILO presenterade i slutet av förra veckan.

Fler fattiga barn i rika länder

Publicerad av Therese Svensson

I de 41 rikaste länderna i världen lever hela 76,5 miljoner barn under fattigdomsgränsen. (photo: Frédéric de Villamil / Flickr CC)

I de 41 rikaste länderna i världen lever hela 76,5 miljoner barn under fattigdomsgränsen.

Sedan 2008, när finanskrisen slog till, har fler än 2,6 miljoner barn som lever i världens 41 rikaste länder hamnat under fattigdomsgränsen, enligt rapporten Lågkonjunkturens barn av Unicef.

Svenska fackens svek: ”Försiktigt positiva” till frihandelsavtal

Publicerad av Robert Bielecki

Frihandelsavtalet TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), som det har förhandlats om mellan USA och EU sedan 2013, borde om något väcka arbetarrörelsens och fackens ilska. Men inte i Sverige.

Allt annat än en ”tom lada”

Publicerad av Per Olsson