Sveriges ekonomi

P-O Edin vill totalrenovera Sverige

Publicerad av Arne Johansson

Endast stora offentliga investeringar kan minska arbetslösheten, menar förre LO-ekonomen P-O Edin . (photo: Elias Theodorsson)

Endast stora offentliga investeringar kan minska arbetslösheten, menar förre LO-ekonomen P-O Edin .

LO:s tidigare chefsekonom P-O Edin argumenterar i en ny rapport för att dagens kroniskt höga arbetslöshet på 7-8 procent främst beror på den underefterfrågan i den svenska ekonomin som har rått ända sedan chockterapin i början av 1990-talet. I en delrapport inför nästa års LO-kongress föreslår han därför en mycket kraftig ökning av de offentliga investeringarna, som finansieras genom statlig upplåning. “Totalrenovera Sverige” lyder rubriken.

Räcker inte långt, Löfven

Publicerad av

 (photo: )

Regeringens vårbudget inne­håller flera välkomna förbättringar i form av höjd a-kassa och underhållsstöd, stupstocken i sjukförsäkringen försvinner, gratis medicin till barn samt höjda anslag till skola och äldreomsorg. Vad gäller äldreomsorgen handlar det dock om en omfördelning av pengarna och för att skolsatsningen ska tas på allvar krävs omedelbart fler lärare. Vilket eftermäle regeringen får beror i hög grad på hur det går med jobben.

Tågkaos i avreglerat spår

Publicerad av Ammar Khorshed

Regeringens anslag är långt ifrån tillräckliga för att råda bot på tågkaoset. (photo: Kasper Dudzik)

Regeringens anslag är långt ifrån tillräckliga för att råda bot på tågkaoset.

Regeringen presenterade sin satsning på järnvägsunderhållet i vårbudgeten. Situationen är allvarlig med ständiga stopp för tågtrafiken och godståg som spårar ur på grund av det eftersatta underhållet. Men hur långt räcker regeringens tillskott?

En gåva till dem som har

Publicerad av Per Olsson

Lyckad bankprotestvecka

Publicerad av Ammar Khorshed

Bankprotestveckan belyste bankernas ofantliga vinster och utdelningar och krävde pengarna tillbaka till välfärden. (photo: Sebastian Olsson)

Bankprotestveckan belyste bankernas ofantliga vinster och utdelningar och krävde pengarna tillbaka till välfärden.

Manifestationen på Hötorget i Stockholm den 25 mars blev finalen på Folkkampanj för Gemensam Välfärds bankprotestvecka. Tidigare under veckan hade symboliska protestaktioner hållits utanför storbankernas årsstämmor.

Inga fler privatiseringar av våra sjukhus

Publicerad av Elin Gauffin

Alliansstyrda landstinget i Stockholms län vill privatisera akutsjukhuset i Danderyd. (photo: Holger.Ellgaard /  Wikimedia Commons)

Alliansstyrda landstinget i Stockholms län vill privatisera akutsjukhuset i Danderyd.

Privatiseringar av sjukhus har återigen blivit en stridsfråga. Alliansen, som styr Stockholms läns landsting, vill återigen privatisera ett helt akutsjukhus och även de facto-privatisera sjukvård genom fler vårdval. Regeringen förbereder för en ny stopplag.

Makteliten drar ifrån

Publicerad av Minela Mahmutovic

LO har kommit ut med en ny rapport om den svenska makt eliten. Rapporten visar att år 2013 tjänade de 200 tillhörande ”makteliten” i snitt, innan skatt, motsvarande 17 industriarbetarlöner. De 50 mäktigaste representanterna för näringslivet är ännu rikare, motsvarande 50 arbetarlöner.

Svart vecka: 4000 varslade

Publicerad av

Tydlig opinion mot vinstuttag inom välfärden

Publicerad av Louise Strömbäck

En undersökning som Novus har gjort på uppdrag av LO visar att sextio procent av svenskarna upplever kvaliteten i välfärden har försämrats under de senaste tio åren. Två av tre vill reglera privata företag inom välfärden hårdare.

Stoppa kapitalets TTIP-avtal

Publicerad av Robert Bielecki

En så kallad  flashmob mot TTIP i Dortmund. I flera europeiska länder har protester ägt rum mot TTIP, men i Sverige lyser kampen hittills med sin frånvaro. (photo: campact / Flickr CC)

En så kallad flashmob mot TTIP i Dortmund. I flera europeiska länder har protester ägt rum mot TTIP, men i Sverige lyser kampen hittills med sin frånvaro.

Det av svenska fack tämligen okritiserade TTIP, frihandelsavtalet mellan USA och EU, innebär en allvarlig inskränkning av arbetares rättigheter. Nu visar nyläckta dokument att ett sådant avtal också skulle innebära att en återkommunalisering av välfärden blir nästintill omöjlig.