• Omkring 2 miljoner marscherade igenom Barcelonas gator den 11 september mot statens förtryck – för självständighet. (photo: FdB. FalconsdeBarcelona / Flickr CC)

  Katalonien reser sig igen

  På Kataloniens nationaldag den 11 september (kallat ”Diada”) svämmades Barcelona över då drygt 2 miljoner tog till gatorna i en oemotsvarad massmobilisering. Ännu en gång har det katalanska folket intagit gatorna för att klart och...

 • Kampen i Jasic har radikaliserat ett brett skikt och kan spela en stor roll i att stärka arbetarrörelsen och den verkliga vänstern i Kina. (photo: )

  Kina: Kampen på Jasic öppnar nytt kapitel

  Kampen för fackliga rättigheter på Jasic Technology i Shenzhen har öppnat ett nytt kapitel i den nutida kinesiska arbetarrörelsens historia. Kampen har väckt entusiasm hos betydande skikt av radikaliserade ungdomar runtom i Kina och...

 • Den stundande upptrappningen av högerpolitiken måste besvaras av vänstern och arbetarrörelsen. (photo: trolvag / Wikimedia Commons)

  Vilken sorts blå regering?

  Vilken regering som än bildas kommer både riksdagen och regeringen att ta steg högerut. Detta måste besvaras av upptrappad kamp mot högerpolitiken från vänstern och arbetarklassen.

 • Upp till kamp – allt stöd till  ldrevårdsupproret, som bland annat kämpar för mer personal och kortare arbetsdagar. (photo: Liv Shange Moyo)

  Äldrevårdsupproret demonstrerar 22/10

  Äldrevårdsupproret, som startade i september på arbetsplatser inom Luleås äldreomsorg, har nu fått genomslag i både lokal- och riksmedia, och tagit ytterligare fart bland personalen. Nu är siktet inställt på en demonstration i...

 • Det mesta pekar på att handelskriget blir långvarigt, med kännbara och långtgående ekonomiska och politiska följder för resten av världen. (photo: Gage Skidmore / Wikimedia Commons)

  Handelskriget trappas upp

  Den 24 september införde USA 10-procentiga tullar på ytterligare kinesiska varor värda drygt 1 800 miljarder kronor och flaggade samtidigt för att man står beredd att ta handelskrigets tredje steg – högre tullavgifter på alla...

 • Ett sifferlöst avtal utan garantier för enskilda lärare – det leder till mer splittrande individuell och differentierad lönesättning. (photo: Hordaland fylkeskommune / Flickr CC)

  ”Nya läraravtalet – tandlöst”

  På nytt har ledningarna för Lärarförbundet (LF) och Lärarnas Riksförbund (LR) sålt sig billigt. Bara arbetsgivarna, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), kan vara nöjda med det nya läraravtalet (#skolavtal18), som är både treårigt...