Miljö, jordbruk och sjukdomar

Stöd kampen i North Dakota

Publicerad av Louise Strömbäck

Utgången av striden i North Dakota kommer att färga framtiden. (photo:  Avery White /Oceti Sakowin Camp / Flickr CC)

Utgången av striden i North Dakota kommer att färga framtiden.

I North Dakota i USA hotas reservatet Standing Rock och dess invånare av en planerad oljeledning mellan North Dakota och Illinois. Det har lett till en motståndsrörelse som samlat urinvånare från hela landet i protester.

COP22 på klimatruinens brant

Publicerad av Robert Bielecki

Klimattoppmötet COP22 i Marrakesh, Marocko, i november har hyllats av svenska miljöorganisationer. Men vad är det man hyllar?

Klockan tickar för klimatet – 2016 varmaste året hittills

Publicerad av Robert Bielecki

 (photo: NIST School Shared Account / Flickr CC)

Enligt FN:s Meteorologiska världsorganisation är 2016 det varmaste året som någonsin har uppmätts. Temperaturen har stigit med 1,2 grader jämfört med förindustriella nivåer.

Två tredjedelar av djurlivet riskerar utrotning

Publicerad av Lina Rigney Thörnblom

Antalet djurarter i världen riskerar att minska med två tredjedelar till 2020 enligt Världsnaturfondens (WWF) senaste omfattande rapport. Detta till stor del på grund av människan.

Nytt dråpslag mot Ojnareskogen

Publicerad av Ruben Derkert

 (photo: Lisa Wanneby / Wikimedia Commons)

Högsta Förvaltningsdomstolen stoppade förra onsdagen regeringens beslut som klassade Ojnareskogen som ett nytt Natura 2000-område.

Stoppa skövlingen av gammelskogar, fjäll och stränder

Publicerad av Mattias Bernhardsson

”Det finns inga kalhyggen längre” enligt Sveaskogs tidigare skogschef  Herman Sundqvist. Denna skärmdump av Björn Olins överflygningsfilm  över Långträskberget i Piteå talar om motsatsen,  en av Sveaskogs många kalhyggda skogar och berg. (photo: )

”Det finns inga kalhyggen längre” enligt Sveaskogs tidigare skogschef Herman Sundqvist. Denna skärmdump av Björn Olins överflygningsfilm över Långträskberget i Piteå talar om motsatsen, en av Sveaskogs många kalhyggda skogar och berg.

Sveriges återstående gammelskogar, oexploaterade stränder och fjäll är hotade. Hela 60 procent av den svenska skogen har utsatts för kalavverkning. När träd till slut planteras är det inte längre skog, utan raka och täta planteringar på ofta sönderkörd och upplöjd mark, ogenomträngliga av sly och med endast spillror av det tidigare djurlivet kvar.

Ren luft blir allt mer sällsynt

Publicerad av Robert Bielecki

Ett av nio dödsfall årligen i världen kan kopplas till luftföroreningar. (photo: Isengardt / Flickr CC)

Ett av nio dödsfall årligen i världen kan kopplas till luftföroreningar.

En ny skakande rapport från WHO (Världshälsoorganisationen) visar att hela 92 procent av världens befolkning lever i områden som överstiger WHO:s gränsvärden för ren luft.

På väg mot en klimatkatastrof

Publicerad av Robert Bielecki

Höjda vattennivåer i takt med smältande isar och högre temperaturer drabbar såväl människor som djur hårt. (photo:  UN Photo / Mark Garten)

Höjda vattennivåer i takt med smältande isar och högre temperaturer drabbar såväl människor som djur hårt.

Enligt ny data från amerikanska forskare som publicerades i tidskriften Nature nyligen kan den globala uppvärmningen leda till temperaturer långt över vad man tidigare har trott.

Knyt ihop kampen för välfärd & klimat

Publicerad av Offensiv

Kamp nödvändig för välfärd och klimat. (photo: Natalia Medina)

Kamp nödvändig för välfärd och klimat.

Miljömålberedningens avgående ordförande Anders Wijkman och miljöekonomen Kristian Skånberg argumenterar på DN Debatt den 18 augusti för de omfattande offentliga investeringar som krävs både för att nå klimatmålen och samtidigt bryta det pågående förfallet av infrastrukturen och välfärden. Inlägget är en svidande vidräkning med regeringens och Allianspartiernas uppgörelse om fortsatt snäva budgetramar, som även Vänsterpartiet och fackföreningsrörelsen står på knä inför.

Tionde månaden i rad med värmerekord

Publicerad av Robert Bielecki

 (photo: Malay Maniar / Flickr CC)

Månad efter månad har värmerekorden brutits den senaste tiden. Juli månad var den varmaste julimånaden någonsin och innebar tionde månaden i följd som den globala medeltemperaturen har slagit månadsrekord.