• Tusentals människor demonstrerade i hungerrevolter i hela landet 1917-18. (photo: )

  Sverige maj 1917: Nytt vänsterparti grundas

  I mitten av maj firade Vänsterpartiet sitt hundraårsjubileum. Det parti som grundades den 13-16 maj 1917 hette Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (SSV) och har sedan dess splittrats och förändrats många gånger. Det finns få likheter med...

 • (photo: )

  Jubileumsinsamling 1917-2017

  För hundra år sedan, 1917, reste sig arbetare och förtryckta i ryska revolutionen, hungermarscher och potatisrevolution i Sverige, växande krigsmotstånd och revolutionära stämningar runt om i Europa.

 • (photo: Arne Johansson)

  Potatisrevolutionen – hundra år

  Borgarsvin! Stick härifrån! Med bland annat det tillmälet gestaltade en gatuteatergrupp på tre personer på ett levande sätt hur de sociala motsättningarna kunde ta sig uttryck under ”potatisrevolutionen”

 • För hundra år sedan revolterade Söders fattiga arbetarbefolkning. (photo: )

  Stockholm skakas av potatisrevolution

  Den 5 maj 1917 rådde en stor livsmedelsbrist i Sverige, och inte minst på Södermalm i Stockholm. Den dagen samlades ett tjugotal kvinnor för att tvångsköpa potatis hos en handlare vid namn OP Jonsson