• (photo: )

  Kvinnokampen i främsta ledet

  År 2017 har hittills varit kvinnokampens år. Efter Women’s March mot Trump i januari och Internationella kvinnodagen den 8 mars följer nu 1 maj

 • Antalet anmälningar om arbetssjukdom har ökat markant. (photo: )

  Jobbet gör oss sjuka

  Arbetsmiljöverkets vitbok om kvinnors arbetsmiljö som har kommit ut i år visar på en ökande trend av arbetsrelaterad ohälsa bland arbetande kvinnor och generellt inom kvinnodominerade yrken

 • Demonstrationerna och strejkerna den 8 mars i år skrev ett nytt kapitel i den globala kvinnokampens historia, (photo: )

  ”Kvinnornas ostoppbara revolution”

  Den 8 mars 2017 blev en milstolpe på vägen mot ökad kamp och kokande kvinnoradikalisering. För första gången någonsin ordnades en internationell kvinnostrejk. Det var aktioner i 57 länder.

 • På Kulturama i Stockholm samlades elever till strejk. (photo: Natalia Medina)

  Elevstrejk på Kulturama 8 mars

  Som en del av den internationella kvinnostrejken gick elever på Kulturama i Stockholm ut i strejk på 8 mars. Strejken pågick i en och en halv timma och tiden fylldes med, i många fall spontana, tal från elever.