Nya arbetarpartier

”Vänstervåg” skapar rädsla och oro hos högern

Publicerad av Johanna Evans

”Står vi inför ett nytt -68? Efter en vår av åkallan av de revolutionära upprorsstämningarna från 1968 kommer frågan.”

Nytt parti utmanar Sarkozy

Publicerad av Leila Messaoudi

På bara ett år har Nicolas Sarkozy hunnit med att bli en av Frankrikes mest impopulära presidenter någonsin. Sarkozys största tillgång idag är oppositionens svaghet och den fackliga ledningens samtycke med presidentens attacker på rättigheter som arbetarna tillkämpat sig.

Ny vänster i Österrike?

Publicerad av Laura Rafetseder

Den 19 juli deltog hundra personer på en konferens i Wien, utlyst av det redan existerande Linksprojekt och beslutade att ställa upp i nyvalet den 28 september under namnet LINKE.

Tyskland: Nytt parti och studentprotester

Publicerad av Mikael Bernardini

Offensiv har intervjuat Pablo Alderete från SAV, Sozialistische Alternative, RS systerparti i Tyskland.

För ett nytt arbetarparti

Publicerad av

Vore det inte för den svaga så kallade oppositionen skulle högerregeringen stå inför sin snara kollaps. Få regeringar i modern tid har upplevt en så snabb nedgång i väljarstöd som Reinfeldts regering. Efter att riksdagens majoritet trumfade igenom FRA-lagen har regeringen förlorat ytterligare stöd samtidigt som splittringarna inom högeralliansens partier fördjupats.

Tyskland: Vilken väg går Die Linke?

Publicerad av Katja Raetz

Det är drygt ett år sedan det tyska vänsterpartiet Die Linke (Vänstern) grundades genom att PDS från östra Tyskland gick samman med WASG, Valalternativet arbete och social rättvisa, med rötterna främst i västra Tyskland.

Höger(s)väng ner i diket?

Publicerad av

Vi anställda inom tekniska förvaltningen i Luleå kommun är stolta över det arbete vi gör och över den service vi levererar. Trots ständiga besparingar gör vi ett bra jobb (efter de förutsättningar som ges). Nu är vi rent ut sagt fly förbannade över att det socialdemokratiska styret i Luleå kommun struntar i opinionen och planerar att rasera verksamheten.

Socialism svaret på kris och klimathot

Publicerad av Per-Åke Westerlund

SOCIALISM betyder verklig demokrati, att majoriteten tar makten från direktörer, spekulanter och deras högavlönade politiker. Beslut som handlar om arbete, levnadsstandard, miljö m m drivs inte längre av jakten på växande vinster för aktieägare och storföretag. Socialismen är internationell, genom samarbete över gränserna istället för utsugning och krig. Utvecklingen i Sverige de senaste 20 åren har gått åt fel håll – tidigare välfärdsreformer har rivits med växande klyftor som resultat. Det finns ett stort missnöje under samhällsytan. Alternativet till dagens kapitalistiska politik är en kämpande arbetarrörelse med ett program för socialism.

Nya öppningar för CWI-sektioner

Publicerad av

Brasilien, Grekland och Pakistan är några av de CWI-sektioner som har nya stora möjligheter att växa. Detta diskuterades på ett möte med representanter för CWI-sektioner i Europa den 7-9 april. Flera faktorer ligger bakom de nya möjligheterna.

Kampen för nya arbetarpartier globalt

Publicerad av Peter Taaffe

En central fråga för den internationella arbetarrörelsen – kanske den i dag viktigaste – är frånvaron i de flesta länder av en oberoende politisk röst i form av ett eller flera masspartier för arbetare. Berlinmurens fall och kollapsen för de förhatliga stalinistregimerna innebar också att planekonomierna tillintetgjordes. Det var en viktig historisk vändpunkt, med stora konsekvenser för arbetarklassen och i synnerhet för dess medvetenhet.