Kamp mot kvinnoförtryck

Säg ifrån – vägra acceptera

Publicerad av Lina Rigney Thörnblom

Sexuella ofredanden är inte bara ett problem på festivaler, utan ett samhällsproblem som sker dagligen, överallt. (photo: Emma Grann / Emma Svensson Studios)

Sexuella ofredanden är inte bara ett problem på festivaler, utan ett samhällsproblem som sker dagligen, överallt.

Anmälningarna av sexuellt ofredande på ungdomsfestivalen We are Stockholm har fördubblats sedan förra året. Anmälningarna har även ökat kraftigt på landets övriga festivaler.

Krönika: "Inte bara några få rötägg"

Publicerad av Lina Rigney Thörnblom

Krönikaförfattaren Lina Rigney Thörnblom. (photo: Natalia Medina)

Krönikaförfattaren Lina Rigney Thörnblom.

Årets Bråvallafestival har kommit och gått. Fem våldtäkter och ett våldtäktsförsök anmäldes. Men för en del är inte våldtäkterna det värsta, utan att gruppen män behöver känna sig kränkta.

Ökade sexuella trakasserier mot kvinnor

Publicerad av Lina Rigney Thörnblom

Unga kvinnor inom LO-yrken är värst drabbade av de ökade sexuella trakasserierna. (photo: )

Unga kvinnor inom LO-yrken är värst drabbade av de ökade sexuella trakasserierna.

Allt fler kvinnor utsätts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats enligt Arbetsmiljöverkets senaste rapport. Vanligast är det inom vård och omsorg.

Den sexuella revolutionen

Publicerad av Elin Gauffin

 (photo: )

De oanständiga av Ulrika Nandra är en viktig bok om en levande pågående kamp. Som undertiteln säger: Det moderna Indiens sexuella revolution.

Irlands regering struntar i abortfrågan

Publicerad av Lina Rigney Thörnblom

Den intensiva kampen för rätten till abort har tvingat regeringen att nämna frågan, men trycket underifrån måste upprätthållas för att nå en verklig förändring. (photo: Sandra / Flickr CC)

Den intensiva kampen för rätten till abort har tvingat regeringen att nämna frågan, men trycket underifrån måste upprätthållas för att nå en verklig förändring.

Den nya irländska regeringen tar inte frågan om att upphäva abortförbudet på allvar. Istället vill man införa en nationell medborgardialog för att slippa ta ansvar.

Abortförbud är ingen kompromiss

Publicerad av Malgorzata Danicka

Tiotusentals har i Polen tagit till gatorna mot de föreslagna ytterligare inskränkningarna mot aborträtten under de senaste veckorna. (photo: )

Tiotusentals har i Polen tagit till gatorna mot de föreslagna ytterligare inskränkningarna mot aborträtten under de senaste veckorna.

År 1993 införde det polska parlamentet en lag som förbjöd abort. Den massiva oppositionen mot detta, med 1,7 miljoner namnunderskrifter med krav på en folkomröstning, ignorerades. Lagen ses som en slags belöning till den polska katolska kyrkan för att de gav sitt stöd till det nya politiska systemet. Lagen framställdes som ”en kompromiss”, men inga kvinnor ingick i förhandlingarna.

Hundratusentals i protest mot våldet mot kvinnor i Mexiko

Publicerad av Robert Bielecki

”Vi vill vara vid liv” var parollen för demonstrationerna. (photo: )

”Vi vill vara vid liv” var parollen för demonstrationerna.

Hundratusentals kvinnor i 40 städer i Mexiko tog till gatorna den 24 april mot mäns våld mot kvinnor, det dödliga våldet mot kvinnor samt mot att kvinnor och studenter har ”försvunnit”. Man samlades under parollen ”Vivas Nos Queremos” (Vi vill vara vid liv).

Vi vägrar tryckas ned!

Publicerad av Amanda Taavo Hellström

Stor ökning av antalet sjukskrivningar inom kvinnodominerande yrken

Publicerad av Louise Strömbäck

Sedan 2010 har antalet sjukskrivningar ökat med nästan 70 procent. Värst är det för kvinnor och inom kvinnodominerade yrken som vård och omsorg.

Tusentals i protest mot strängare abortlagar i Polen

Publicerad av Alternatywa Socjalistyczna (CWI Polen)

Tusentals för rätten till fri abort. (photo: Alternatywa Socjalistyczna)

Tusentals för rätten till fri abort.