Miljö, jordbruk och sjukdomar

Nytt dråpslag mot Ojnareskogen

Publicerad av Ruben Derkert

 (photo: Lisa Wanneby / Wikimedia Commons)

Högsta Förvaltningsdomstolen stoppade förra onsdagen regeringens beslut som klassade Ojnareskogen som ett nytt Natura 2000-område.

Stoppa skövlingen av gammelskogar, fjäll och stränder

Publicerad av Mattias Bernhardsson

”Det finns inga kalhyggen längre” enligt Sveaskogs tidigare skogschef  Herman Sundqvist. Denna skärmdump av Björn Olins överflygningsfilm  över Långträskberget i Piteå talar om motsatsen,  en av Sveaskogs många kalhyggda skogar och berg. (photo: )

”Det finns inga kalhyggen längre” enligt Sveaskogs tidigare skogschef Herman Sundqvist. Denna skärmdump av Björn Olins överflygningsfilm över Långträskberget i Piteå talar om motsatsen, en av Sveaskogs många kalhyggda skogar och berg.

Sveriges återstående gammelskogar, oexploaterade stränder och fjäll är hotade. Hela 60 procent av den svenska skogen har utsatts för kalavverkning. När träd till slut planteras är det inte längre skog, utan raka och täta planteringar på ofta sönderkörd och upplöjd mark, ogenomträngliga av sly och med endast spillror av det tidigare djurlivet kvar.

Ren luft blir allt mer sällsynt

Publicerad av Robert Bielecki

Ett av nio dödsfall årligen i världen kan kopplas till luftföroreningar. (photo: Isengardt / Flickr CC)

Ett av nio dödsfall årligen i världen kan kopplas till luftföroreningar.

En ny skakande rapport från WHO (Världshälsoorganisationen) visar att hela 92 procent av världens befolkning lever i områden som överstiger WHO:s gränsvärden för ren luft.

På väg mot en klimatkatastrof

Publicerad av Robert Bielecki

Höjda vattennivåer i takt med smältande isar och högre temperaturer drabbar såväl människor som djur hårt. (photo:  UN Photo / Mark Garten)

Höjda vattennivåer i takt med smältande isar och högre temperaturer drabbar såväl människor som djur hårt.

Enligt ny data från amerikanska forskare som publicerades i tidskriften Nature nyligen kan den globala uppvärmningen leda till temperaturer långt över vad man tidigare har trott.

Knyt ihop kampen för välfärd & klimat

Publicerad av Offensiv

Kamp nödvändig för välfärd och klimat. (photo: Natalia Medina)

Kamp nödvändig för välfärd och klimat.

Miljömålberedningens avgående ordförande Anders Wijkman och miljöekonomen Kristian Skånberg argumenterar på DN Debatt den 18 augusti för de omfattande offentliga investeringar som krävs både för att nå klimatmålen och samtidigt bryta det pågående förfallet av infrastrukturen och välfärden. Inlägget är en svidande vidräkning med regeringens och Allianspartiernas uppgörelse om fortsatt snäva budgetramar, som även Vänsterpartiet och fackföreningsrörelsen står på knä inför.

Tionde månaden i rad med värmerekord

Publicerad av Robert Bielecki

 (photo: Malay Maniar / Flickr CC)

Månad efter månad har värmerekorden brutits den senaste tiden. Juli månad var den varmaste julimånaden någonsin och innebar tionde månaden i följd som den globala medeltemperaturen har slagit månadsrekord.

Förbifarten mot ”Vägs ände”

Publicerad av Arne Johansson

Förbifarten sattes under fredagen i blockad av ett hundratal aktivister. (photo: Lars Igeland)

Förbifarten sattes under fredagen i blockad av ett hundratal aktivister.

”Vägs ände” kallades förra veckans uppmärksammade klimataktion på Järvafältet i en ny protest mot bygget av Förbifart Stockholm, som planeras bli världens längsta sexfiliga motorvägstunnel.

Klimatkampen måste bli socialistisk

Publicerad av Arne Johansson

En socialistisk samhällsomvandling är en absolut nödvändighet för att stoppa klimatförändringarna och fler och mer förödande naturkatastrofer. (photo: Lina Rigney Thörnblom)

En socialistisk samhällsomvandling är en absolut nödvändighet för att stoppa klimatförändringarna och fler och mer förödande naturkatastrofer.

Den ökade insikten om att det ödesdigra klimathotet faktiskt kommer att kräva en drastisk omställning av såväl hur och vad som produceras och konsumeras som hur produktionsresultatet fördelas, kommer mer än något annat att framtvinga en ny socialistisk medvetenhet. Det betyder också en grön comeback för Karl Marx och Friedrich Engels analys av kapitalismen och dess ”metaboliska revor” i kretsloppet mellan människor och natur.

Det stora klimatsveket

Publicerad av Offensiv

Fridolin och MP sviker fråga efter fråga. (photo: Fredrik Hjerling / Miljöpartiet de gröna)

Fridolin och MP sviker fråga efter fråga.

Regeringens ja till försäljning av Vattenfalls tyska brunkolsfält till det tjeckiska skumraskbolaget EPH, som vill öppna ännu fler kolgruvor med kapacitet att släppa ut 20 gånger mer koldioxid än hela Sverige, fördöms av klimatrörelser och experter i hela världen som ett historiskt svek med globala konsekvenser.

Låt kolet ligga

Publicerad av Sebastian Salazar

Det vore en klimatkatastrof om Vattenfalls kol såldes. Kolet släpper ut 1,2 miljarder ton koldioxid varje år. (photo: Sebastian Olsson)

Det vore en klimatkatastrof om Vattenfalls kol såldes. Kolet släpper ut 1,2 miljarder ton koldioxid varje år.

Ju varmare planeten blir, desto mer extrema väderförhållanden kommer vi att se. De torraste områdena i världen kommer att lida av längre torkperioder, områden med kraftiga regnperioder kommer att drabbas av längre regnperioder och allt fler förödande översvämningar och tillgången till dricksvatten minskar för en stor del av världsbefolkningen när glaciärerna smälter bort. Att sälja Vattenkrafts kol blir i detta läget såväl absurt som katastrofalt.