Svenska arbetarrörelsens historia

Långt ifrån det ”glada tjugotalet” utan ett årtionde av: Facklig vänsteropposition, protester och strejker

Publicerad av Ulrika Waaranperä

Det brukar kallas ”det glada tjugotalet”, men för svenska arbetare var det ett decennium av lönesänkningar och arbetskonflikter. När såväl LO-ledningen som socialdemokratin gång på gång visade sin ovilja att försvara arbetarnas rättigheter, gjordes flera försök att bilda facklig opposition, en historia som erbjuder flera viktiga lärdomar för dagens fackliga kamp.

Strejken som förändrade Sverige

Publicerad av Ulrika Waaranperä

I slutet på december 1969 skrev Gruvs avdelning i Svappavaara på ett uselt avtal, som inte satte ner foten ifråga om det förhatliga tidsstudiesystemet eller försökte förhandla bort ackorden. Missnöjet i Svappavaara blev upptakten till den strejk som kom att vara i 57 dagar och omfatta Malmfältens samtliga 5 000 gruvarbetare.

Arbetsgivardomstolen AD

Publicerad av Per Olsson

År 1928 infördes en ny antistrejklag kallad Lag om kollektivavtal, trots massiva protester och en halvdags politisk strejk. Samtidigt inrättades en arbetsdomstol som på ett ”opartiskt” sätt skulle se till att den nya lagen följdes. Arbetsdomstolen skulle bestå av representanter från arbetsgivare, fack och stat.

Sverige 1917

Publicerad av Erland Gadde

Ön Seskarö utanför Haparanda är idag en fridfull idyll. Det är svårt att föreställa sig de dramatiska händelser som inträffade här för precis 90 år sedan. Då sattes militär in mot hungrande arbetare, men arbetarna lyckades avväpna militären!

Sverige i maj 1917: Nytt socialistiskt parti bildas

Publicerad av Lina Thörnblom

Ryska revolutionen fyller 90 år, samtidigt har också vänsterpartiet 90-årsjubileum. I aprilnumret av deras tidning Vänsterpress finner man artikeln ”90 år av kamp för socialismen”. Men vad hände egentligen med det parti som i sitt första program antog stridsparollen: ”Fram för den socialistiska rådspolitiken”?

Sverige våren 1917

Publicerad av Per Olsson

Under våren 1917 revolterade hundratusentals människor i Sverige mot hunger och dyrtid – för bröd och frihet. ”Missnöjet hade nått en farlig punkt”, som Ragnar Casparsson anmärkte i sin historik över LO. Massdemonstrationerna avlöste varandra och överklassen fruktade att timmen var slagen.

Sverige 1917

Publicerad av

1917 var ett historiskt år – internationellt och i Sverige. Redan i början av 1917 splittrades den svenska socialdemokratin, som då var ett helt annat parti än i dag, och på våren samma år bröt en rad hungerdemonstrationer ut. Krav ställdes på storstrejk mot dyrtid och för rösträtt. I oktober 1917 (november enligt den västeuropeiska kalendern) grep arbetarna och de fattiga makten i Ryssland. Den socialistiska revolutionens seger i Ryssland följdes av arbetarrevolter världen över. Sverige 1917 är den första i en serie artiklar om året som skakade och förändrade världen.

Amaltheamannen Anton Nilson

Publicerad av

Anton Nilson, född 1887, dömdes till döden för att tillsammans med två andra ungsocialister, Algot Rosberg och Alfred Stern, ha placerat en bomb på utsidan av logifartyget Amalthea för engelska strejkbrytare i Malmö hamn under den stora hamnarbetarstrejken 1908. Avsikten var endast att skrämma, men en strejkbrytare dog och 23 skadades. Nilsons dödsstraff omvandlades till livstids straffarbete, i likhet med det straff som de två andra fått.

1990-talet – den långa kampen för a-kassan

Publicerad av Stefan Lundqvist

Proteströrelsen mot regeringens planer att försämra a-kassan har på kort tid vuxit sig stark. Fälttåg mot a-kassan är på intet sätt något nytt.

AD – från första stund en klassdomstol

Publicerad av

År 1928 genomfördes en ny antistrejklag kallad lag om kollektivavtal, trots massiva protester och en halvdags politisk strejk. Samtidigt inrättades en arbetsdomstol som på ett ”opartiskt” sätt skulle se till att den nya lagen följdes. Arbetsdomstolen skulle bestå av representanter från arbetsgivare, fack och stat.