SEKO

Marknadskaos fryser inne tågen

Publicerad av Arne Johansson

Snö och långvarig kyla har förorsakat ett tilltagande tågkaos landet runt. Värst är läget i Sverige söder om Dalälven med kraftiga förseningar och inställda avgångar i såväl fjärr- som lokaltrafik. Situationen har blivit så ohållbar att infrastrukturminister Åsa Torstensson talar om att kalla in militären för att skotta snö.

Posten i Umeå tvingades backa

Publicerad av Frank Pettersson

Efter centrala förhandlingar backar Posten från det ursprungliga förslaget som innebar att sex SEKO-medlemmar med lång anställningstid skulle sparkas. Skälet till uppsägningen sades vara att de inte var tillräckligt snabba i ett begränsat arbetsmoment.

Ångeborna tar kamp för sin postterminal

Publicerad av Stefan Lundqvist

Nu hotas återigen postterminalen i Ånge av nedläggning. Posten planerar flytta den till Örebro. Beslut tas inom 3 till 6 veckor.

Fortsatt brittisk poststrejk

Publicerad av Dave Carr

Postanställda runt om i Storbritannien planerar nya strejker med början torsda­gen den 29 oktober mot privatiseringar och för bättre arbetsvillkor och löner.

Kollektivtrafikens fack tar strid mot total avreglering

Publicerad av Arne Johansson

Uppåt 200 fackligt aktiva bussförare och andra anställda inom Stockholms kollektivtrafik samlades torsdagen den 3 september i ABF-huset i Stockholm till en studiedag om den s k Lundinutredningens förslag om en total avreglering av all kollektivtrafik.

Fackklubbar tar strid för kollektivtrafiken

Publicerad av Arne Johansson

Den sittande högerregeringen genomför en extrem avreglering av kollektivtrafiken. Nyligen fattade riksdagen ett beslut enligt propositionen ”Konkurrens på spåret” som gör Sverige till det enda landet i Europa med en helt avreglerad järnvägstrafik. Nu drar de 16 fackklubbarna inom Kommunals trafiksektion och Seko i Stockholm igång en kampanj mot en total avreglering och kommersialisering av all kollektivtrafik enligt de förslag som lagts fram i Kollektivtrafikutredningen av enmansutredaren Ulf Lundin.

Per Johansson åter på banan – som kandidat för AI

Publicerad av Arne Johansson, Per Johansson

Det är i höst fyra år sedan Per Johansson, då ordföran­de i den stridbara Seko klubb 119, efter en hård facklig kamp för säkerheten i tunnelbanan sparkades från sitt jobb som tunneltågförare av Connex/Veolia. Idag är han åter på banan som en av de oberoende kandidaterna för AbetarInitiativet i EU-valet.

SJ hotas av total avreglering

Publicerad av Stefan Lundqvist

– Vi kommer att få se sam­ma kaos inom järnvägssektorn som vi nu ser inom finanssektorn. Principen är densamma, marknaden ska sköta allt.
Det var fackförbundet Sekos ordförande Janne Rudéns kommentar till förslaget om att helt avreglera persontrafiken.

Frankrike: Strejk mot postprivatisering

Publicerad av Davis Kaza

En fjärdedel av Frankrikes 300 000 postarbetare gick ut i en endagsstrejk den 23 september. Strejken riktades emot planerna på att öppna för privatisering av den frans­ka posten, La Poste.

Pakistan: Seger för de strejkande telekomarbetarna

Publicerad av Fazal Abbas

Efter två veckors strejk accepterade arbetsgivarna den 30 juli de strejkande telekomarbetarnas krav. Lönerna höjdes med 35 procent och villkoren förbättrades för de tillfälligt anställda. Strejkens var en betydelsefull framgång för Pakistans arbetare.