Kommunal

Skotska UNISON kräver storstrejk mot nedskärningarna

Publicerad av

Åtta år utan fast anställning

Publicerad av Johan Hannu Fagervall

Offensiv har träffat en kvinna som vikarierat som barnskötare inom Luleå kommun – under snart åtta år utan att få en fast anställning. Hon vill vara anonym, så vi kan kalla henne Karin.

Avtal slutet med Almega tjänsteföretagen

Publicerad av Sanna Tefke

Fem dagar innan blockaden mot den privata skolsektorn skulle träda i kraft slöts ett nytt preliminärt avtal mellan Almega tjänsteföretagen och kommunal. Avtalet blev i krontal räknat detsamma som för de kommunalt anställda, men med skillnaden att de privatanställda går miste om två månaders löneökning.

Avtalsrörelsen 2010 går mot sitt slut

Publicerad av Stefan Lundqvist

Årets lönerörelse var historisk i fråga om mängden avtal som skulle slutas på arbetsplatserna, men också historisk vad gäller LO:s och förbundstopparnas ovilja att ta strid för trygga jobb och rejä­la lönelyft på vinsternas, bonusarnas och aktieutelningarnas bekostnad. Pappers strejk var ett undantag som visade upp den stridbarhet som krävdes för att få ett avtal.

Uteslut SD:are ur Kommunal

Publicerad av Stefan Berg

De protester som blossat upp som ett direkt svar på Sverigedemokraternas inträde i riksdagen har åter aktualiserat frågan om sverigedemokrater i fackförbunden. Senast i april avslöjades det att två kandidater för SD i Södertälje var medlemmar i Kommunal. Lokala företrädare krävde att de skulle uteslutas.

Kommunal tar strid mot Almega

Publicerad av Sanna Tefke

Almega tjänsteföretagen har vägrat gå med på den löneökning som övriga arbetsmarknaden fått i avtalsrörelsen. Därför har nu Kommunal varslat om stridsåtgärder som berör 1 900 medlemmar inom privata skolor, förskolor och fritidsverksamhet.

Bräcke: Bärhandlaren tog förtjänsten

Publicerad av Sigbritt Herbert

Bärplockarna från Bangladesh, som i somras kom till Bräcke, har inte haft en chans att komma upp till de fantasisummor de utlovades innan avfärden.

Kamp lönar sig

Publicerad av Anna Löfgren

Offensiv har träffat Carolina Löf, Luleå, vikarie inom äldreomsorgen, medlem i Rättvisepartiet Socialister­na och en av initiativtagar­na till nätverket för att rädda helgtillägget.

”Modernt slaveri”

Publicerad av Kristofer Lundberg

Arbeta för socialbidrag är Folkpartiet i Göteborgs inställning i alliansens så kallade ”arbetslinje”.

Totalt marknadskaos väntar busstrafiken

Publicerad av Arne Johansson

 (photo: )

Ett tiotal bussförare från Botkyrka och Södertälje delade i tisdags den 22 juni ut ett flyg­blad från Kommunal i protest mot den nya kollektivtrafiklag som skulle klubbas i riksdagen, samma dag som en ny postlag. Det var dessvärre den enda synliga protesten mot högeralliansens privatiseringsspurt innan den sittande riksdagen stänger butiken.