Klimat, miljö och sjukdomar

Gräsrötterna fick sista ordet

Publicerad av Elin Gauffin

Gräsrötterna var den starkast lysande stjärnan under COP21. (photo: )

Gräsrötterna var den starkast lysande stjärnan under COP21.

Den 12 december demonstrerade uppemot 15 000 vardera i två stora manifestationer i Paris mot klimathotet och politikernas oförmåga att hantera frågan. Det var mycket kraftfulla protester som till slut uppnådde sitt mål, att gräsrötterna skulle få sista ordet. Men som makt­ordningen ser ut idag nämndes manifestationerna knappt alls i media.

Trafikverket stoppar klimatrapport som vill se minskad bil- och lastbilstrafik

Publicerad av

Skandalöst nog stoppade Trafikverket en klimatrapport från myndigheternas egna tjänstemän då den ville se en minskad bil- och lastbilstrafik. (photo: Yvonne Palm Lundström)

Skandalöst nog stoppade Trafikverket en klimatrapport från myndigheternas egna tjänstemän då den ville se en minskad bil- och lastbilstrafik.

Trafikverkets ledning stoppade en klimatrapport som myndighetens egna tjänste­män hade utarbetat eftersom den drog slutsatsen att bil- och lastbils­trafiken måste minska kraftigt för att nå målet att fossila bränslen ska vara helt utfasade 2030. Trafikverkets ledning var å regeringens vägnar rädd för de ”obekväma politiska beslut” som detta skulle innebära, enligt Sveriges Radio Ekot den 11 december. Istället för minskad bil- och lastbilstrafik och att börja en omställning av transportsektorn satsar regeringen och Trafikverket på tunga vägsatsningar som Förbifart Stockholm och andra stora motorvägsprojekt.

Provborrning i urskog av LKAB

Publicerad av

Bergstaten har nu gett LKAB tillstånd att i vinter provborra efter malm inom ett naturskogsreservat och Natura 2000-område nära Kaitum. Girjas sameby har protesterat eftersom provborrningarna stör renbetet i området under den tiden och har begärt att borrningarna ska ske under sommartid istället. Det har dock länsstyrelsen sagt nej till eftersom det kan ha för stor påverkan på skogen.

Akutlarm i Kina – kvävs i smog

Publicerad av Dikang

Merparten av de större städerna i Kina drabbas regelbundet av smogattacker. Det är en symbol för krisen som vår planet står inför.  (photo: )

Merparten av de större städerna i Kina drabbas regelbundet av smogattacker. Det är en symbol för krisen som vår planet står inför.

När förhandlare i Paris närmade sig de sista dagarna av klimattoppmötet blev den kinesiska huvudstaden Peking paralyserad av ett nytt avgasmoln som frambringade det första ”röda larmet” i staden. Hälften av Pekings alla privatbilar stod stilla och skolor, byggarbetsplatser och vissa fabriker fick order om att hålla stängt. Lokalbefolkningen och miljöexperter kritiserade regeringens långsamma reaktion – avgashalterna var ännu högre under den föregående veckans ”orangea larm”, men färre åtgärder vidtogs.

En värld att vinna

Publicerad av Jess Spear

 (photo: NOAA/NASA Goes Project)

Människan har radikalt förändrat jordklotet, anpassat det utifrån kampen för överlevnad och möjligheterna att frodas. Takten i förändringen har ökat dramatiskt i och med jordbrukets och klassamhällets uppkomst. Den industriella revolutionen och efterkrigstidens vetenskapliga upptäckter har gjort att takten blivit halsbrytande. 

Falska jubel om Parisavtalet

Publicerad av Arne Johansson

Avtalet som slöts var allt annat än planeten till fördel. (photo: )

Avtalet som slöts var allt annat än planeten till fördel.

USA:s president Barack Obama, andra toppolitiker, flera miljöorganisationer och media kallar det klimatavtal som 196 länders regeringar har antagit i Paris som en historisk ”vändpunkt för världen”. Chefen för FN:s miljöprogram Achim Steiner menar till och med att det är det viktigaste internationella avtal som någonsin har slutits. Det är dessvärre fullständigt omöjligt att dansa med i dessa valser. Eller som klimatforskningens 74-­årige nestor James Hansen säger, ”Det är verkligen ett bedrägeri, ett fuskverk utan handling, bara löften”.

Förbered för ny kamp i Gállok/Kallak

Publicerad av Jonas Brännberg

Kampen i Kallak har pågått under lång tid och regeringen skulle ha gett besked om bearbetningskoncession denna höst, men ännu har inget beslut fattats. (photo: )

Kampen i Kallak har pågått under lång tid och regeringen skulle ha gett besked om bearbetningskoncession denna höst, men ännu har inget beslut fattats.

Avgörandet närmar sig vad gäller regeringens beslut i frågan om en gruva i Gállok/Kallak, några mil nordost om Jokkmokk. Efter en hård kamp under lång tid har regeringen sagt att deras avgörande om bearbetningskoncession eller inte ska komma under hösten. Ännu har inget beslut kommit och många väntar med oro på besked.

Omställningen till ett hållbart transportsystem måste börja nu

Publicerad av Ammar Khorshed

Hela transportsektorn måste ställas om för att stoppa en stor del av utsläppen, men politiken går inte åt det hållet. (photo: epSos.de)

Hela transportsektorn måste ställas om för att stoppa en stor del av utsläppen, men politiken går inte åt det hållet.

Kantstensparkering för bilar eller bredare cykelbana? Klimattoppmötet i Paris är i full gång och en drastisk omställning av samhället är helt nödvändig. Transporterna är en av de stora miljöbovarna, men en omställning av systemet står dessvärre inte på politikernas dagordning. 

Rädda klimatet – kämpa för socialism

Publicerad av Committee for a Workers’ International

Rättvisepartiet Socialisterna och CWI, den international vi är en del av, deltar i klimatrörelser över hela världen. (photo: Lina Rigney Thörnblom)

Rättvisepartiet Socialisterna och CWI, den international vi är en del av, deltar i klimatrörelser över hela världen.

Socialism, organisering och gräsrotskamp är en absolut nödvändighet för att rädda klimatet. Det är huvudbudskapet som Committee for a Workers’ International för fram under COP21 i Paris. Nedan följer ett nedkortat uttalande som kommer att spridas i Paris.

De rika står för utsläppen

Publicerad av Robert Bielecki

Skatteavdrag och subventioner för den fossila bränsleindustrin, tillsammans med vansinniga nya motorvägsbyggen, visar kapitalets och politikernas täta band till varandra. (photo: Illustration: Trafikverket)

Skatteavdrag och subventioner för den fossila bränsleindustrin, tillsammans med vansinniga nya motorvägsbyggen, visar kapitalets och politikernas täta band till varandra.

En ny rapport från Oxfam vid namn Extreme Carbon Inequality visar hur de allra rikaste står för den största delen av världens koldioxidutsläpp. Den slår även fast att klimatförändringarna och den ekonomiska ojämlikheten är ”oupplösligt sammanvävda”.