EU och EMU

För en total generalstrejk mot regeringen och Trojkan

Publicerad av

Det var stor uppslutning i den femdagars lärarstrejk som skakade Grekland i förra veckan. Lärardemonstrationerna var också massiva. Första strejkdagen demonstrerade exempelvis 30 000 i Aten och 10 000 i Tessaloniki.

Eurokrisen sedd från Aten

Publicerad av Per Olsson

Skulden – eurokrisen sedd från Aten av Kajsa Ekis Ekman (Leopard Förlag, augusti 2013) är enligt mitt tycke den absolut bästa bok som hittills har skrivits om eurokrisen och Trojkans – EU, Europeiska centralbanken (ECB) och Internationella valutafonden (IMF) – samt den så kallade marknadens allt hårdare strypgrepp om Grekland.

Bankrutt för EU:s högerpolitik

Publicerad av

EU-pamparna säger alltid att åtstramningspolitiken är ett måste om skulderna ska ner. Men efter år av historiskt stora nedskärningar växer EU-ländernas skuldberg. Samtidigt är arbetslösheten rekordhög. Värst är läget i eurozonen.

”Risken för social oro är störst i Europa”

Publicerad av Per Olsson

De senaste sex åren är det främst i Europa som risken för social oro har ökat, menar FN:s arbetslivsorganisation ILO.

EU:s högerpolitik har gjort ”Europa konkursmässigt”

Publicerad av Per Olsson

 (photo: )

I slutet av förra veckan aviserade EU-kommissionens pampar en viss lättnad i åtstramningspolitiken. Sex EU-länder – Frankrike, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovenien och Spanien – fick lite längre andrum för att nå det godtyckliga budgetmålet om att underskottet inte får överstiga 3 procent av BNP. Men än är det långt till en verklig kursändring från Europas regeringar. För att nå dit krävs nya massrevolter och nya regeringar som vågar riva sönder EU:s och EMU:s politiska/ekonomiska tvångströja och på allvar utmana marknadens diktatur.

Europa i jäsning

Publicerad av

Det få ljus i tunneln som fortfarande brann, om än svagt. håller snabbt på att släckas. Så kan man beskriva det ekonomiska, politiska och sociala läget i Europa i allmänhet och inom eurozonen i synnerhet.

Kan Cypern räddas? Ja, med socialistisk politik

Publicerad av

 (photo: Michael Hänsch / CC)

Niall Mulholland från CWI:s ledning, som nyligen besökte Cypern, belyser de katastrofala konsekvenserna av högerregeringens krisuppgörelse med Trojkan, och de alternativ som vänstern för fram.

Portugal: Fäll regeringen och sparka ut Trojkan!

Publicerad av Goncalo Romeiro

Situationen i Portugal är explosiv efter att Konstitutionsdomstolen (KD) beslutat (i april) att olagligförklara fyra av statsbudgetens nio nedskärningsförslag, vilket bara har bekräftat vad många redan sagt: det var en omöjlig budget att genomföra.

Ilskan växer mot EU-politiken

Publicerad av

Vid sidan av den fortsatta ekonomiska krisen i Europa skärps den politiska krisen i EU:s medlemsländer. Stödet till de etablerade partierna och EU har rasat till en rekordlåg nivå i merparten av EU:s 27 medlemsländer.

Skattesmitarnas tillgångar avslöjas

Publicerad av Per Olsson

 (photo: )

Ett unikt samarbete mellan tidningar och journalister världen över håller på att avslöja dem som flytt från skatten och gömt undan sina pengar i något skatteparadis. Avslöjanden har redan gett upphov till en kris i den franska regeringen, vars budgetminister har fått avgå.