HBTQ

Hbtq-kamp på bred front

Publicerad av

 (photo: Natalia Medina)

”Var är min käresta?” ropade hbt-aktivisterna i Istanbul Pride och fick svaret ”Här är vi!” från Geziparksdemonstranterna. Detta efter att hbt-aktivisterna tillsammans med miljoner i hela Turkiet ropat ”Avgå Erdogan” i protest mot den religiösa AKP-regimens auktoritära styre¨.

Graviditet och barn är inga varor

Publicerad av Lina Rigney Thörnblom

 (photo: )

Flera rapporter har kommit det senaste året om surrogatmödrar som har dött i och med sin graviditet. Men storleken på mörkertalet är oklart till exempel i Indien där livmoderindustrin blomstrar.

Familjenormen på väg att luckras upp

Publicerad av AnnaMaria Berggren Ericsson

 (photo: )

Temat för årets Pride-festival är ”familjen”. Med begrepp som stjärnfamilj och regnbågsfamilj samt juridiska framsteg - som samkönade äktenskap - har det tidigare starka bandet mellan familjebegreppet och heteronormen sakta börjat ruckas på. Men varför är familjen så viktig, och hur ska vi som är normkritiker och feminister förhålla oss till begreppet?

Nära 400 deltog på årets CWI-skola

Publicerad av

Cirka 400 socialister från 33 länder deltog på året CWI-skola i Leuven, Belgien, den 21-26 juli. Årets skola var en stor succé, med direktrapporter från massrörelserna i Turkiet, Brasilien, Grekland, Spanien, Portugal, med flera.

Vad är god moral, Erdogan?

Publicerad av Lina Westerlund

 (photo: )

Nästan varenda transkvinna har utsatts för våld av polisen i Turkiet. Men hbt-rörelsen slår tillbaka. Nihat Boyraz och Cosku Mihci, Sosyalist Alternatif (CWI i Turkiet), berättar om den senaste tidens massrörelse.

USA: hbtq-kampen vinner mark

Publicerad av

 (photo: )

Kampen för homo-, bi- och transsexuella personers rättigheter i USA intensifieras. Andelen stater som tillåter samkönade äktenskap har fördubblats bara under det senaste året. Trots dessa framgångar i kampen för äktenskapsrätten, bor 61 procent av USA:s befolkning fortfarande i stater där det saknas lagar mot diskriminering av hbt-personer.

Stockholm Pride 2013: Välkommen i Nöd och Lust!

Publicerad av Lina Westerlund

Årets tema under Stockholm Pride är ”Familjen”. Ett aktuellt tema mot bakgrund av framstegen för hbt-personers rätt till samkönade äktenskap i bland andra Frankrike, USA och Storbritannien i år. Temat knyter även an till den i Sverige aktuella debatten om surrogatmödraskap.

Hbt-flyktingar skickas i döden

Publicerad av

 (photo: )

Behovet av kamp för hbt-flyktingars rätt till asyl är av yttersta vikt än idag. Fortfarande avslår Migrationsverket asylansökningar med avskyvärda och direkt kränkande motiveringar.

Inför Pride: Hbt-kampen måste knytas till klasskampen

Publicerad av

Vad händer när etablissemanget vänder hbt-rörelsen ryggen? Vilka kanaler kan rörelsen då utnyttja, när kampen för lika rättigheter för hbt-personer inte längre gynnar de som styr?

1 000 på Prideparaden i Luleå

Publicerad av

 (photo: Juha Tapio)

På fredagen den 14 juni gick andra upplagan av Luleå Pride av stapeln. I Prideparken fanns alla kommunala partier, med undantag av Kristdemokraterna och Landsbygdspartiet Oberoende, representerade (vilket även var fallet under lördagens partidebatt) tillsammans med diverse andra organisationer, däribland den hbt-certifierade vårdcentralen på Porsön.