Sveriges ekonomi

Bankerna fortsätter att tjäna mer på bolån

Publicerad av Per Olsson

Stora bankrånet Även bolånerän­torna har fallit något under senare tid. Trots detta fortsätter bankerna att tjäna mer på bolånen, eftersom bankernas upplåningskostnader sjunkit i än snabbare takt. Det visar en ny rapport från Finansinspektionen (FI).

Vinstlobbyn får svar på tal

Publicerad av Arne Johansson

Daniel Suhonen och 6F-fackens nya tankesmedja Katalys har publicerat en välkommen argumentsamling mot de kapitalstarka välfärdslobbyisternas sirensång av fabricerade påståenden. Nu fattas bara några steg av verklig rörelse, gärna med rejäl uppbackning från de 6F-fack som vi hoppas sympatiserar med argumenten från Katalys trots att de gått med på den miserabla kompromissen i LO-ledningen, som ersatte LO-kongressens non profit med lite profit och fribrev i form av driftsavtal om fortsatt vinstdrift i de kommuner som vill.

Inkomstgapet mellan kvinnor och män växer igen

Publicerad av Katja Raetz

 (photo: )

Under åren 2010-2011 har gapet mellan kvinnors och mäns inkomster ökat igen. Skillnaden mellan mäns och kvinnors inkomster har under lång tid nästan stått stilla. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) låg den sammanräknade förvärvsinkomsten för kvinnor i yrkesverksam ålder på 79,3 procent av mäns inkomst 2011. Som bäst under 2000-talet var kvinnornas andel 79,7 procent år 2009. Jämfört med siffran från 1991 (72,3 procent) har utvecklingen tagit några ytterst små steg mot en utjämning av lönerna.

Sista natten med gänget

Publicerad av

I måndags (den 25 februari) träffades Allianspartiernas ledare i centerledaren Annie Lööfs föräldrahem i småländska Maramö. Det var en högerallians som har nått vägs ände som samlades i Maramö. I själva verket är det Alliansens kris som bär orsaken till att mötet trots allt blev av. De övriga partiledarna ville inte slå ytterligare en spik i Centerns kista och valde därför att till sist hörsamma Annie Lööfs inbjudan.

Akut brist på vårdplatser och personal

Publicerad av Arne Johansson

 (photo: José Goulão)

Om Carema och Attendo gav krisen inom den till stor del privatiserade äldrevården ett fult ansikte under 2011 är det just nu konsekvenserna av krisen för de nyliberala systemskiften som genomförs inom sjukvården som står i fokus, utan att läget inom äldrevården för den skull har förbättrats ett enda dugg.

Hemmasittarna: Barn utan skola

Publicerad av Elin Gauffin

 (photo: Luiginter)

Krisen i skolan måste mätas genom den grupp som drabbas allra hårdast. De har knappt uppmärksammats alls, för det rör sig om en minoritet. Men det är dessvärre en växande minoritet – hemmasittarna. De som berövas sin grundskoleutbildning. Skolkrisen innebär ingen skola alls för allt fler.

Förtur för ”lönsamma” patienter

Publicerad av Nikolaj Cyon

 (photo: Kristopher Radder)

Journalisten Maciej Zaremba har i veckan granskat hur Sveriges sjukvård blev världens mest marknadsorienterade i sin artikelserie ”Patienten och prislappen” i DN Kultur (Del 1 publicerad i DN den 17 februari, del 2 den 20 fe­bruari, del 3 den 26 februari).

Nej till finanspakten

Publicerad av Per Olsson

”Med EMU-krisen har det blivit alltmer uppenbart att det är EU:s stormakter som dikterar villkoren för övriga EU-länder. Den finanspakt som Tyskland och Frankrike har påtvingat euroländerna innebär allt mer av precis det som hittills fungerat mycket dåligt...

Kampen bubblar under ytan

Publicerad av Arne Johansson

Ett av stormötena under Rättvisepartiet Socialisternas kongress var om situationen i Sverige. Diskussionen visade på att det är mycket som händer i landet även om kampen inte visar sig lika stark som i flertal andra länder i Europa. Att den ekonomiska och politiska krisen i Sverige växer och att kampen inom snar framtid kommer att bryta ut.

SVT avslöjar ”Lönesänkarna”

Publicerad av

 (photo: Källa: Löneandelsprojektet)

SVT:s Dokument inifrån – ”Lönesänkarna”, som sändes i förra veckan, var mycket avslöjande. Den undersökande dokumentären handlar om att företagens vinster har ökat mycket snabbare än din och min lön.