Världsekonomin

Bolånekrisen följs av global kreditfrossa

Publicerad av Per Olsson

Det som började som en bolånekris i USA har utvecklats till en global finanskris, som främst uttrycks i kreditåtstramning – det blir svårare och dyrare att låna. Kreditåtstramningen tenderar att kväva ekonomin och minska den globala ekonomiska tillväxten. ”Sommarens utveckling kan mycket väl vara det första kapitlet i en lång tårfylld saga... fortsätter huspriserna och dollarn att rasa kan det ge upphov till panik”, varnade Financial Times i en kommentar den 4 oktober.

När korthuset rasar samman

Publicerad av

Bilderna av köande småsparare utanför det brittiska bolåneinstitutet Northern Rock i helgen påminde om fotografierna från USA efter kraschen på Wall Street i oktober 1929. Efter helgen var Northern Rock – Storbritanniens femte största bolåneinstitut – i än djupare kris. Detta trots den brittiska centralbankens räddningsinsats i fredags.

31 500 miljarder kronor utraderade

Publicerad av Laurence Coates

Hur allvarlig är turbulensen på de globala aktiemarknaderna? Kan riksbankernas åtgärder, som när USA sänkte utlåningsräntan, återställa lugnet?

Hedgefonder – krisens smittbärare

Publicerad av Laurence Coates

I sin klassiska studie Imperialismen som kapitalismens högsta stadium skrev Lenin: ”Översatt till ett mänskligt språk betyder detta: kapitalismens utveckling har fortgått så långt, att varuproduktionen, som visserligen ännu ”härskar” såsom förut och alltjämt räknas såsom grundvalen för hela hushållningen, i verkligheten redan är underminerad och huvudparten av profiterna inhöstas av finansmanipulationernas ’genier’”. Sedan dessa ord skrevs har finanskapitalets dominerande roll tagits till absurda nivåer. Exempelvis hedgefonderna, som är ett relativt nytt fenomen, använder en rad strategier, från att satsa för eller mot aktier, valutor eller råvaror till mer komplexa strategier med investeringar i ”derivat” eller att finansiera uppköp av företag.

Börs- och bolånekrisen bara början

Publicerad av

Världens aktiebörser har när detta skrivs tillfälligt hämtat andan efter den senaste veckans dramatiska börsras. Oron utlöstes av spridningseffekterna från krisen för USA:s osäkra bolån, sk subprimelån utan säkerhet.

Världens militärutgifter ökar snabbt

Publicerad av Per Olsson

Världens militärutgifter ökade med 3,5 procent mellan 2005 och 2006. Förra året steg världens militärutgifter till drygt 1 200 miljarder dollar. En hisnande summa som motsvarar mer än 8 400 miljarder kronor.

Världsekonomin: Lugnet före stormen

Publicerad av Per Olsson

Den globala högkonjunkturen går nu in på sitt sjätte år och prognoserna pekar mot fortsatt hög ekonomisk tillväxt. Enligt IMF, Internationella valutafonden, växer världsekonomin med 4,9 procent i år efter att ha vuxit med hela 5,4 procent i fjol, den högsta tillväxttakten på 30 år.

Demonstrera mot G8 2-7 juni

Publicerad av Joel Eriksson

Orättvisorna i världen är gigantiska, miljarder människor lever i fattigdom, under enorma umbäranden. Bara under de tre dagar som G8-toppmötet i Rostock ska pågå, kommer 120 000 människor att dö till följd av fattigdom och svält. Detta samtidigt som världen aldrig varit rikare och livet aldrig varit bättre för den lilla klick som äger industrier, storföretag och banker.

Börsras utlöste global panik

Publicerad av Vincent Kolo

Det sedan länge väntade raset för de kinesiska aktiebörserna orsakade snabba fall i New York och över hela världen. Detta har frammanat spöket om ett utdraget och allvarligt kaos på marknaderna.

Varför rasar aktiebörsen?

Publicerad av