Bostäder

Stoppa Brommaflyget och bygg 30 000 bostäder

Publicerad av Leo Nobel

Lägg ned flygplatsen. (photo: Helen Simonsson)

Lägg ned flygplatsen.

Den 11 april presenterade regeringens utredare Anders Sundström en rapport som visar på att Bromma Flygplats, som han själv uttryckte det, ”inte har någon framtid efter 2038”.

Protester mot utförsäljningen av kommunala Östersundshems lägenheter

Publicerad av Sigbritt Herbert

Utförsäljningen har fått kraftig kritik från flera håll. (photo: Ostersund Photography / Flickr CC)

Utförsäljningen har fått kraftig kritik från flera håll.

Torsdagen den 17 mars beslutade Östersunds kommunfullmäktige att sälja en tredjedel av kommunala Östersundshems lägenheter, totalt 1 698 stycken, till Rikshem.

”Vi har visat vilken rörelse Hyresgästföreningen kan vara”

Publicerad av Amer Mohammed Ali

Fullsatt när Kristofer omvaldes till HGF-ordförande i Angered. (photo: RS Göteborg)

Fullsatt när Kristofer omvaldes till HGF-ordförande i Angered.

Närmare hundra personer deltog på Hyresgästföreningen Angereds årsmöte i nordöstra Göteborg i söndags varav 63 röstberättigade. Kristofer Lundberg, medlem i Rättvisepartiet Socialisterna, valdes enhälligt till ordförande för de kommande två åren utan motkandidat.

Oenig revision granskade Luleå kommuns Rikshemaffär

Publicerad av Jonas Brännberg

Kritiken hopar sig mot kommunens utförsäljning av Lulebo. (photo: Jonas Brännberg)

Kritiken hopar sig mot kommunens utförsäljning av Lulebo.

Nyligen presenterades den granskning som Luleå kommun revisorer har gjort av den så kallade Rikshemaffären, där kommunledningen sålde 1 600 av Lulebos lägenheter samt ett antal samhällsfastigheter till fastighetsbolaget Rikshem.

”Vill se att Hyresgästföreningen går tillbaka till sina historiska rötter”

Publicerad av Zahid Baloch

Kristofer Lundberg. (photo: Elias Theodorsson)

Kristofer Lundberg.

För ett år sedan valdes Kristofer Lundberg (RS) till ordförande för Hyresgästföreningen Angered med ansvar för över 16 lokala föreningar i området. I år har han nominerats av sju årsmöten till ordförandeposten. Nu närmar sig omval den 13 mars och Offensiv möter honom inför årsmötet.

Norra Järva: ”Vi vill bygga nu”

Publicerad av RS Stockholm

Förorternas folk måste nu höja rösten mot högerns attacker, menade bland annat Felix Edberg LeBlanc från Unga byggare. (photo: Sebastian Olsson)

Förorternas folk måste nu höja rösten mot högerns attacker, menade bland annat Felix Edberg LeBlanc från Unga byggare.

Norra Järva Stadsdelsråd ar­rangerade den 7 mars tillsammans med Unga Byggare ett av sina hittills viktigaste Järva Café-möten i Husby Träff med rubriken ”Vi vill bygga nu”.

Marknadshyror ingen lösning

Publicerad av Ammar Khorshed

Bostadsbyggandet får mindre än en tiondel av försvarsmaktens anslag. Samtidigt trummar högern på för ytterligare avregleringar och marknadshyror. (photo: Mikael Miettinen / Flickr CC)

Bostadsbyggandet får mindre än en tiondel av försvarsmaktens anslag. Samtidigt trummar högern på för ytterligare avregleringar och marknadshyror.

S-MP-regeringen har tagit initiativ till gemensamma förhandlingar med Allianspartierna och V om hur en ny bostadspolitik ska utformas. Men inga ytterligare pengar till bostadsbyggande ligger på bordet. Samtidigt trummar högerns opinionsmaskiner på för ytterligare avregleringar av hyresmarknaden och för marknadshyror.

Kamp och organisering gör skillnad

Publicerad av Kristofer Lundberg

Rättvisepartiet Socialisterna visar gång på gång att kamp lönar sig. (photo: Elias Theodorsson)

Rättvisepartiet Socialisterna visar gång på gång att kamp lönar sig.

Kamp och organisering gör skillnad. Under år 2015 kom två viktiga segrar i Hammarkullen som har påverkat hela Göteborg. Det gäller frågan om bad och gym samt om kommunaliseringen av bostäderna på Bredfjällsgatan och Gropens gård. I båda fallen har Rättvisepartiet Socialisterna varit ryggraden i protesterna.

Seger: Bredfjällsgatan och Gropens gård kommunaliseras

Denna artikel har fler bilder Publicerad av Kristofer Lundberg

 (photo: )

Seger för protester med krav på kommunalisering. Det blev resultatet då Göteborgs kommunfullmäktige i förra veckan röstade ja till att Bostadsbolaget får köpa Bredfjällsgatan och Gropens gård. Rättvisepartiet Socialisterna har kampanjat och samlat till demonstrationer och möten bakom kravet på kommunalisering sedan 2012. 

”Nu räcker det – ned med privatiseringarna!”

Publicerad av Natalie Nordén

Omkring 70 personer deltog i den manifestation som Hyresgästföreningen organiserade utanför fullmäktige den 3 december. Att frågan om kommunalisering var viktig märktes bland de närvarade.