Inrikespolitik

Svenska skolan för ojämlik larmar OECD

Publicerad av Arne Johansson

Svenska skolan är alldeles för ojämlik slår OECD återigen fast. (photo: Anders Löwdin / Flickr CC)

Svenska skolan är alldeles för ojämlik slår OECD återigen fast.

I OECD:s nya Sverigerapport konstaterar man att Sverige hittills har klarat sig bättre än de flesta andra länder i Europa genom den finansiella och ekonomiska kris som skakat världen sedan år 2008. Men varningarna är flera och i fokus står skolans kris.

Slopa otrygga anställningar

Publicerad av Ammar Khorshed

En av tre anställda inom Handels avtalsområde har en otrygg anställning. (photo: Udo Schröter / Flickr CC)

En av tre anställda inom Handels avtalsområde har en otrygg anställning.

Under de senaste decennierna har arbetsgivare, uppbackade av högerpolitiker, bedrivit ett framgångsrikt korståg mot arbetsvillkoren och anställningstryggheten.

Inga fler privatiseringar av våra sjukhus

Publicerad av Elin Gauffin

Alliansstyrda landstinget i Stockholms län vill privatisera akutsjukhuset i Danderyd. (photo: Holger.Ellgaard /  Wikimedia Commons)

Alliansstyrda landstinget i Stockholms län vill privatisera akutsjukhuset i Danderyd.

Privatiseringar av sjukhus har återigen blivit en stridsfråga. Alliansen, som styr Stockholms läns landsting, vill återigen privatisera ett helt akutsjukhus och även de facto-privatisera sjukvård genom fler vårdval. Regeringen förbereder för en ny stopplag.

Splittringar högerut?

Publicerad av

”Jag blir mycket besviken på Moderaterna för att de lämnar det allianssamarbete som varit så framgångsrikt.” Det sa en bitter folkpartistisk ledare i Borås, Morgan Hjalmarsson, när Moderaterna nyligen gjorde upp med Socialdemokraterna.

Svart vecka: 4000 varslade

Publicerad av

Aleris vinstjakt fick läkarna att säga upp sig

Publicerad av Ammar Khorshed

Tio av elva läkare har sagt upp sig från Aleris vårdcentral i Björkhagen i södra Stockholm. Orsaken är bolagets vinstjakt som förhindrar personalen att spendera tid efter behov på patienterna. Vårdkoncernens vinster görs på personalens och patienternas bekostnad.

Regeringen i högerburen

Publicerad av

Regeringen vill överge det godtyckliga så kallade överskottsmålet, som säger att den offentliga sektorns finansiella sparande ska vara 1 procent av BNP över en konjunkturcykel.

Inkomstklyftan växer mellan män och kvinnor

Publicerad av Louise Strömbäck

Skillnaden i månadslön mellan en arbetarkvinna och en tjänsteman är 20 000 kronor. (photo: Natalia Medina)

Skillnaden i månadslön mellan en arbetarkvinna och en tjänsteman är 20 000 kronor.

LO har nyligen kommit ut med sin årliga jämställdhetsbarometer, vilken bland annat visar skillnaden mellan kvinnors och mäns löner. Nytt för i år är att den visar faktiska löner i kronor.

Vilka lever på ”andras arbete”?

Publicerad av Per-Åke Westerlund

DN anklagar flyktingar för att leva på ”andras arbete”. Men det är direktörer och aktiägare som lägger beslag på många miljarder av det som de anställda har arbetat ihop. (photo: European Commission DG ECHO)

DN anklagar flyktingar för att leva på ”andras arbete”. Men det är direktörer och aktiägare som lägger beslag på många miljarder av det som de anställda har arbetat ihop.

”Det är provocerande att vi i praktiken har ett system som ger individen möjligheten att själv bestämma om han eller hon ska leva på andras eller eget arbete.” Så låter det när Dagens Nyheters ledarsida pekar ut flyktingar som en grupp som lever ”på andras arbete”. Men vilka är det egentligen som lever på andras arbete?

Shekarabi: ”Ok med 6 procents vinst i välfärden”

Publicerad av Arne Johansson

Shekarabi (S) tycker att välfärdskapitalisterna ska få fortsätta att göra vinster, på sex procent. (photo: Socialdemokraterna / Flickr CC)

Shekarabi (S) tycker att välfärdskapitalisterna ska få fortsätta att göra vinster, på sex procent.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) och Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt har i ett gemensamt inlägg på DN Debatt redogjort för direktiven till enmansutredningen om vinster i välfärden.