Miljö, jordbruk och sjukdomar

Akutlarm i Kina – kvävs i smog

Publicerad av Dikang

Merparten av de större städerna i Kina drabbas regelbundet av smogattacker. Det är en symbol för krisen som vår planet står inför.  (photo: )

Merparten av de större städerna i Kina drabbas regelbundet av smogattacker. Det är en symbol för krisen som vår planet står inför.

När förhandlare i Paris närmade sig de sista dagarna av klimattoppmötet blev den kinesiska huvudstaden Peking paralyserad av ett nytt avgasmoln som frambringade det första ”röda larmet” i staden. Hälften av Pekings alla privatbilar stod stilla och skolor, byggarbetsplatser och vissa fabriker fick order om att hålla stängt. Lokalbefolkningen och miljöexperter kritiserade regeringens långsamma reaktion – avgashalterna var ännu högre under den föregående veckans ”orangea larm”, men färre åtgärder vidtogs.

En värld att vinna

Publicerad av Jess Spear

 (photo: NOAA/NASA Goes Project)

Människan har radikalt förändrat jordklotet, anpassat det utifrån kampen för överlevnad och möjligheterna att frodas. Takten i förändringen har ökat dramatiskt i och med jordbrukets och klassamhällets uppkomst. Den industriella revolutionen och efterkrigstidens vetenskapliga upptäckter har gjort att takten blivit halsbrytande. 

Falska jubel om Parisavtalet

Publicerad av Arne Johansson

Avtalet som slöts var allt annat än planeten till fördel. (photo: )

Avtalet som slöts var allt annat än planeten till fördel.

USA:s president Barack Obama, andra toppolitiker, flera miljöorganisationer och media kallar det klimatavtal som 196 länders regeringar har antagit i Paris som en historisk ”vändpunkt för världen”. Chefen för FN:s miljöprogram Achim Steiner menar till och med att det är det viktigaste internationella avtal som någonsin har slutits. Det är dessvärre fullständigt omöjligt att dansa med i dessa valser. Eller som klimatforskningens 74-­årige nestor James Hansen säger, ”Det är verkligen ett bedrägeri, ett fuskverk utan handling, bara löften”.

Förbered för ny kamp i Gállok/Kallak

Publicerad av Jonas Brännberg

Kampen i Kallak har pågått under lång tid och regeringen skulle ha gett besked om bearbetningskoncession denna höst, men ännu har inget beslut fattats. (photo: )

Kampen i Kallak har pågått under lång tid och regeringen skulle ha gett besked om bearbetningskoncession denna höst, men ännu har inget beslut fattats.

Avgörandet närmar sig vad gäller regeringens beslut i frågan om en gruva i Gállok/Kallak, några mil nordost om Jokkmokk. Efter en hård kamp under lång tid har regeringen sagt att deras avgörande om bearbetningskoncession eller inte ska komma under hösten. Ännu har inget beslut kommit och många väntar med oro på besked.

Omställningen till ett hållbart transportsystem måste börja nu

Publicerad av Ammar Khorshed

Hela transportsektorn måste ställas om för att stoppa en stor del av utsläppen, men politiken går inte åt det hållet. (photo: epSos.de)

Hela transportsektorn måste ställas om för att stoppa en stor del av utsläppen, men politiken går inte åt det hållet.

Kantstensparkering för bilar eller bredare cykelbana? Klimattoppmötet i Paris är i full gång och en drastisk omställning av samhället är helt nödvändig. Transporterna är en av de stora miljöbovarna, men en omställning av systemet står dessvärre inte på politikernas dagordning. 

Rädda klimatet – kämpa för socialism

Publicerad av Committee for a Workers’ International

Rättvisepartiet Socialisterna och CWI, den international vi är en del av, deltar i klimatrörelser över hela världen. (photo: Lina Rigney Thörnblom)

Rättvisepartiet Socialisterna och CWI, den international vi är en del av, deltar i klimatrörelser över hela världen.

Socialism, organisering och gräsrotskamp är en absolut nödvändighet för att rädda klimatet. Det är huvudbudskapet som Committee for a Workers’ International för fram under COP21 i Paris. Nedan följer ett nedkortat uttalande som kommer att spridas i Paris.

De rika står för utsläppen

Publicerad av Robert Bielecki

Skatteavdrag och subventioner för den fossila bränsleindustrin, tillsammans med vansinniga nya motorvägsbyggen, visar kapitalets och politikernas täta band till varandra. (photo: Illustration: Trafikverket)

Skatteavdrag och subventioner för den fossila bränsleindustrin, tillsammans med vansinniga nya motorvägsbyggen, visar kapitalets och politikernas täta band till varandra.

En ny rapport från Oxfam vid namn Extreme Carbon Inequality visar hur de allra rikaste står för den största delen av världens koldioxidutsläpp. Den slår även fast att klimatförändringarna och den ekonomiska ojämlikheten är ”oupplösligt sammanvävda”.

Klimataktivister på väg mot Paris COP21

Publicerad av Elin Gauffin, Leo Nobel

Oskar Igeland. (photo: Elin Gauffin)

Oskar Igeland.

Nu är klimataktivister från hela världen på väg till Paris för protester utanför klimattoppmötet, inklusive tre bussar från Sverige. Vi befinner oss på en av Klimatsveriges bussar och pratar med några av de som är på väg ner.

4 000 för klimatet i Stockholm

Publicerad av Robert Bielecki

4 000 i Stockholm, som var en av över 2 500 orter som demonstrationer ägde rum på. (photo: )

4 000 i Stockholm, som var en av över 2 500 orter som demonstrationer ägde rum på.

Den 29 november samlades hela världen till demonstrationer för att rädda klimatet. I Stockholm slöt 4 000 upp i klimatmarschen.

”Vi vill ha solkraft nu!”

Publicerad av Amer Mohammed Ali

Göteborg slöt upp för klimatet. (photo: Marouf Aziznejad)

Göteborg slöt upp för klimatet.

Uppemot 4 000 slöt upp för att demonstrerade för klimatet i Göteborg.