Historia

Olof Palme lever

Publicerad av Arne Johansson

Intresset för Olof Palme växer i en tid där efterkrigstidens sociala reformer idag rullas baklänges och Socialdemokraterna triangulerar Moderaterna. Efter ett tiotal böcker och biografier har nu även filmen om Palme haft premiär.

I spåren på 1990-talets kris

Publicerad av

Den 16 september i år är det precis 20 år sedan som Riksbanken slog till och höjde räntan till 500 procent. Syftet var att hejda det massiva kapital­utflödet, men varken räntechocker eller extrema kostsamma stödköp för att försvara kronan kunde hejda kapitalflykten. Den svenska kapitalismen rasade ned i ett svart hål.

”Vi minns Chile 73 – kampen fortsätter”

Publicerad av

Den 11 september 1973 genomförde Chiles militärer, ledda av general Augusto Pinochet, en USA-stöd kupp som störtade den folkvalda socialistiska presidenten Salvador Allendes regering. Kuppen blev inledningen till ett 17 år långt svart kapitel i Chiles historia.

Strindberg ville vara underklassens språkrör

Publicerad av Per-Åke Westerlund

August Strindberg levde i en tid av omvälvande händelser. Han föddes året efter det stora revolutionsåret 1848 och dog två år innan första världskrigets utbrott. Framför allt sammanföll hans liv med arbetarrörelsens framväxt.

200 000 år av jämlikhet vs det moderna förtrycket

Publicerad av Anna Löfgren

 (photo: )

Kvinnan och mannen är olika av naturen, sägs det. Visst är det så att det finns biologiska skillnader och inget mer med det. Men att kvinnan skulle vara naturligt underordnad mannen kan mycket väl vara en av samhällets mest seglivade myter, inte minst tack vare bibelns skapelseberättelse. Låt oss slå hål på denna myt.

LO-toppar skriver om de många och egna (S)veken

Publicerad av Arne Johansson

Den f d LO-ekonomen Per-Olof Edins, Leif Häggs och den f d LO-basen Bertil Jonssons nya bok Så tänkte vi på LO – och så tänker vi nu ger en hel del lika pinsamma som intressanta inblickar i hur några av de ledande personerna i LO-borgen uppfattat de senaste dryga 30 årens långa utförslöpa för Sveriges välfärd och arbetarrörelse.

Frige politiska fångar i Iran – stoppa dödsstraffet

Publicerad av

Den 20 juni var det årsdagen av inledningen av den fruktansvärda terror som riktades mot den iranska arbetarrörelsen 1981. Ett nytt mörkt kapitel skrevs in i historieböckerna för den iranska vänstern.

Kärlek och klasskamp år 1890

Publicerad av Louise Strömbäck

Boken Frans och Lars – kärlek och klasskamp på 1890-talet är en nyutgiven bok som behandlar 1890-talets Stockholm, där arbetarklassen växte fram i snabb takt, där fackföreningar bildades och tog kamp för högre löner, och där homosexualitet var belagt med fängelsestraff.

Klasshat, Lenin och Branting

Publicerad av Per-Åke Westerlund

Finns det en skillnad mellan klasshat och ­klasskänsla? Vad är kulturradikalism? Vem kämpade mot första världskriget, Branting eller Lenin?

”Svarta Pantrarna kämpade för verklig folkmakt”

Publicerad av Kristofer Lundberg

 (photo: )

Under en vecka har Svarta Pantrarnas ledare Bobby Seale besökt Göteborg organiserat av ungdomsföreningen Pantrarna – För upprustning av förorten. Offensiv har följt besöket och de arrangemang som Bobby Seale deltagit på. Det har varit en fullspäckad vecka från det att han hämtades på flygplatsen direkt till möte med ungdomarna i Biskopsgården, besöket på Backa kulturhus dagen därpå och 1 maj-firandet på Svarte Mosse. När Offensiv går i tryck den 2 maj kommer Bobby Seale att tala i Hammarkullens Folkets hus och den 3 maj på Järntorget. Mer om detta i nästa nummer.

Underteman

Sverige 1917-18 (17 artiklar)

Andra världskriget (2 artiklar)

Nazismens Tyskland (3 artiklar)

Stalins terror (6 artiklar)

Vietnamkriget (2 artiklar)

Sovjets fall (2 artiklar)

Ryska revolutionen (43 artiklar)