Svenska arbetarrörelsens historia

Amaltheamannen Anton Nilson

Publicerad av

Anton Nilson, född 1887, dömdes till döden för att tillsammans med två andra ungsocialister, Algot Rosberg och Alfred Stern, ha placerat en bomb på utsidan av logifartyget Amalthea för engelska strejkbrytare i Malmö hamn under den stora hamnarbetarstrejken 1908. Avsikten var endast att skrämma, men en strejkbrytare dog och 23 skadades. Nilsons dödsstraff omvandlades till livstids straffarbete, i likhet med det straff som de två andra fått.

1990-talet – den långa kampen för a-kassan

Publicerad av Stefan Lundqvist

Proteströrelsen mot regeringens planer att försämra a-kassan har på kort tid vuxit sig stark. Fälttåg mot a-kassan är på intet sätt något nytt.

AD – från första stund en klassdomstol

Publicerad av

År 1928 genomfördes en ny antistrejklag kallad lag om kollektivavtal, trots massiva protester och en halvdags politisk strejk. Samtidigt inrättades en arbetsdomstol som på ett ”opartiskt” sätt skulle se till att den nya lagen följdes. Arbetsdomstolen skulle bestå av representanter från arbetsgivare, fack och stat.