Kamp mot kvinnoförtryck

Dublin: ”Bort med åttonde tillägget – aborträtt nu!”

Publicerad av Socialist Party (CWI Irland)

 (photo: )

Tiotusentals demonstrerade i Dublin den 30 september för rätten till abort – March4Choice.

Massprotester i Mexiko mot det dödliga våldet mot kvinnor

Publicerad av Louise Strömbäck

I Mexiko har det genomförts stora demonstrationer som kräver ett stopp på det dödliga våldet mot kvinnor.

Stark kvinnoradikalisering runt om i världen

Publicerad av Elin Gauffin

Kvinnoupproret Ni Una Menos i Latinamerika pågår än. Bild från Brasilien. (photo: Mídia NINJA / Flickr CC)

Kvinnoupproret Ni Una Menos i Latinamerika pågår än. Bild från Brasilien.

Det pågår en tydlig och stark kvinnoradikalisering i världen. Det var budskapet på seminariet Socialistisk feminism på CWI-skolan i mitten av juli.

Systerskap och kamp mot våld och förtryck

Publicerad av Elin Gauffin

Paneldeltagarna lyfte fram behovet av enad kamp mot kapitalism och patriarkat. (photo: Vîyan Agirîn)

Paneldeltagarna lyfte fram behovet av enad kamp mot kapitalism och patriarkat.

Den 20 maj hölls en konferens om despotism och våld mot kvinnor i Rojhelat (östra Kurdistan) och Iran

Krönika: ”En ros till alla offer”

Publicerad av Elin Gauffin

Krönika av Elin Gauffin

Friend zone och nice guy-syndrome

Publicerad av Leone Hansen

Krönika av Leone Hansen

Ryssland: Mäns våld dödar årligen minst 14 000 kvinnor

Publicerad av Louise Strömbäck

 (photo: )

Våld i nära relationer i Ryssland är inte statens angelägenhet och ska inte längre straffas, enligt en ny lag som nyligen antagits

Serie: Tretton skäl varför

Publicerad av Minela Mahmutovic

 (photo: )

13 reasons why är en serie som handlar om det sexuella våldet och horstämplingen i skolor i USA

Kvinnokampen i främsta ledet

Publicerad av Offensivs redaktion

 (photo: )

År 2017 har hittills varit kvinnokampens år. Efter Women’s March mot Trump i januari och Internationella kvinnodagen den 8 mars följer nu 1 maj

Jobbet gör oss sjuka

Publicerad av Louise Strömbäck

Antalet anmälningar om arbetssjukdom har ökat markant. (photo: )

Antalet anmälningar om arbetssjukdom har ökat markant.

Arbetsmiljöverkets vitbok om kvinnors arbetsmiljö som har kommit ut i år visar på en ökande trend av arbetsrelaterad ohälsa bland arbetande kvinnor och generellt inom kvinnodominerade yrken