Muren mot flyktingar

RS kongress 2016: ”Utvisningarna är en chockdoktrin”

Publicerad av RS Luleå, Zahid Baloch, Offensiv

Elin Gauffin öppnade diskussionen om de svenska perspektiven. (photo: Natalia Medina)

Elin Gauffin öppnade diskussionen om de svenska perspektiven.

– Naomi Klein förklarade en chockdoktrin som att i en kris spä på chocken och på så sätt få igenom nyliberala förändringar. Exakt så agerade Stefan Löfven och regeringen när den brutala omsvängningen i flyktingpolitiken genomfördes i höstas, sade Elin Gauffin under sitt öppninganförande på punkten ”Sverige: perspektiv för bygget av en ny socialistisk rörelse” under Rättvisepartiet Socialisternas kongress.

Fackligt aktiva mot regeringens flyktingpolitik

Publicerad av Louise Strömbäck

Petri Myllykoski, fackligt aktiv i Kommunal och medlem i RS. (photo: Natalia Medina)

Petri Myllykoski, fackligt aktiv i Kommunal och medlem i RS.

Tre fackligt aktiva har skrivit ett uttalande mot angreppen på asylrätt och kollektivavtal efter S-MP-regeringens svek i flyktingfrågan.

Australien: Flyktingar i fångläger

Publicerad av David Elliot

I Hongkong kämpar Socialist Action (CWi Hongkong) mot de inhumana flyktinglägrena. Hongkongbaserade Kwokbröderna äger bland annat en del av de inhumana lägrena. (photo: Daniel Garrett)

I Hongkong kämpar Socialist Action (CWi Hongkong) mot de inhumana flyktinglägrena. Hongkongbaserade Kwokbröderna äger bland annat en del av de inhumana lägrena.

De styrande i Australien står för en dyr, hemsk och rasistisk politik. Australien har skickat tillbaka tamiler till den anti-tamiliska regimen i Sri Lanka och vietnameser tillbaka till diktaturen i Vietnam. Många har tillåtits dö i havet.

”Asylrätten måste återställas”

Publicerad av Leo Nobel, Amer Mohammed Ali

Folkkampanj för Asylrätt fortsätter kampen efter helgens demonstrationer.  (photo: Natalia Medina)

Folkkampanj för Asylrätt fortsätter kampen efter helgens demonstrationer.

Lördag den 23 april hölls en demonstration mot regeringens attacker mot flyktingar på Medborgarplatsen i Stockholm.

Stoppa flyktingmuren – Försvara asylrätten

Publicerad av Per-Åke Westerlund, Louise Strömbäck, RS Göteborg

Nya massiva mobiliseringar för asylrätten krävs, som rörelsen för flyktingamnesti 2005 eller under hösten 2015. (photo: Lina Rigney Thörnblom)

Nya massiva mobiliseringar för asylrätten krävs, som rörelsen för flyktingamnesti 2005 eller under hösten 2015.

I november genomförde regeringen sin helomvändning i flyktingpolitiken. ”Mängden flyktingar som kommer till Sverige måste bli mindre”, sade den ansvarige ministern Morgan Johansson (S). De flesta ska stoppas på vägen hit. För de som har lyckats ta sig in i Sverige efter den 24 november införs nya hårda lagar. Demonstrationen i Stockholm den 23 april och i Göteborg den 24 april handlar om att stoppa dessa omänskliga försämringar.

Skattebrottslingar driver Australiens ökända flyktingläger

Publicerad av Socialist Action (CWI Hongkong)

Thomas Kwok är en av de rika skattebrottslingar som driver fasansfulla flyktingläger och som har hamnat i blåsväder efter Panamaskandalerna. (photo: )

Thomas Kwok är en av de rika skattebrottslingar som driver fasansfulla flyktingläger och som har hamnat i blåsväder efter Panamaskandalerna.

De läckta Panamadokumenten skapar skandaler och politiska kriser runtom i hela världen. Dokumenten blottlägger det fullskaliga fuskandet och skattesmitningen från den globala kapitalistiska eliten.

Ingen förändrad flyktingpolitik

Publicerad av Ammar Khorshed

Inga omsvängningar till en värdig flyktingpolitik med nuvarande regering. (photo: Steve Evans / Flickr CC)

Inga omsvängningar till en värdig flyktingpolitik med nuvarande regering.

S-MP-regeringens högergir i flyktingpolitiken har stött på kraftigt motstånd på gatorna och från i princip alla remissinstanser. Nu väljer regeringen att backa i ord, men den brutala politiken med det uttalade syftet att skrämma bort flyktingar kvarstår.

”Vi blev torterade av polisen”

Publicerad av E Olsson

Ntobuah Julius Mvenyi flydde från brutal repression och tortyr i Kamerun. (photo: Robert Bielecki)

Ntobuah Julius Mvenyi flydde från brutal repression och tortyr i Kamerun.

Offensiv har intervjuat Ntobuah Julius Mvenyi från Kamerun, politisk flykting som tvingades fly undan den brutala och våldsamma repressionen han fick utstå i landet.

Kampanj kämpar för asylrätten

Publicerad av Jose Nsimba-Lobela

Demonstrera för rätten till asyl i Stockholm den 23 april. (photo: Natalia Medina)

Demonstrera för rätten till asyl i Stockholm den 23 april.

Folkkampanj för Asylrätt Stockholm höll ett möte på Medborgarhuset måndag den 4 april, samma dag som de horribla tvångsutvisningarna från Grekland till Turkiet inleddes.

Rika länderna tar emot få syriska flyktingar

Publicerad av Louise Strömbäck

Bara drygt 1 procent av de fem miljoner syrierna på flykt utanför landet har välkomnats av Europas regeringar. Hjälporganisationen Oxfam och FN:s flyktingorgan UNHCR kräver därför att världens rikare länder erbjuder bosättning åt minst 10 procent av flyktingarna från Syrien.