Östermalm

Stockholm slits isär

Publicerad av Arne Johansson

Andel sysselsatta i Kungsholmen, hela Stockholm respektive Rinkeby/Kista (29-64 år) åren 1990-2013. Män i prickad linje, kvinnor i hel linje. (photo: )

Andel sysselsatta i Kungsholmen, hela Stockholm respektive Rinkeby/Kista (29-64 år) åren 1990-2013. Män i prickad linje, kvinnor i hel linje.

Stockholm befinner sig i spänningsfältet mellan att vara en motor för utveckling och risken att bli ett slagfält för sociala konflikter. Detta är enligt Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm slutsatsen av den alarmerande statistik som sammanställts i rapporten Skillnadernas Stockholm och som tydligt visar att de redan innan stora klyftorna har fortsatt att växa under de senaste tio åren.

Stockholm – klassklyftornas stad

Publicerad av Ammar Khorshed

Kapitalismens kriser och en medveten nyliberal klasspolitik har lett till ökande orättvisor och nyfattigdom. (photo: Arlid, Flickr CC)

Kapitalismens kriser och en medveten nyliberal klasspolitik har lett till ökande orättvisor och nyfattigdom.

I Stockholms innerstad har inkomsterna ökat med 64 procent, men i fattiga Skärholmen bara med en procent, mellan åren 1991 och 2012. ”Ojämlikheten syns redan i munnen på våra barn […] Bland treåringar i Rinkeby-Kista är tandkaries 13 gånger vanligare än på Kungsholmen.” Kvinnor på rika Östermalm lever i snitt åtta år längre än män i fattiga Skärholmen. 

Vårdval Stockholm gynnar välbeställda

Publicerad av Robert Bielecki

Efter att Vårdval Stockholm infördes i början på 2008 har skillnaderna mellan olika vårdcentraler ökat markant. I Rinkeby var de tvungna att avskeda halva personalstyrkan, samtidigt som överklassen gynnas allt mer.

Vart tog alla hyresrätter vägen?

Publicerad av Anna Löfgren

Vänsterpartiets undersökning om bostadssituationen i Stockholm mellan 1990 och 2011 visar röda siffror. I alla fall för arbetare, ungdomar och låginkomsttagare. Då var 75,5 procent av Stockholms bostäder hyresrätter.

Var bor politikerna?

Publicerad av Anna Löfgren

 (photo: Ulrika Waaranperä)

Inte ett enda borgerligt borgarråd i Stockholm bor utanför innerstaden. I allmänhet skyr folkvalda politiker förort­erna, speciellt de invandrartäta låginkomstområdena. Inte särskilt förvånande, men ändå ett demokratiskt problem.

Skolinspektionen utreder ”överklasskola”

Publicerad av Anna Löfgren

Det råder inga tvivel om att friskolan Carlssons skola i Stockholm är en favorit för överklassen. Många anmäler sina barn redan när de är nyfödda eftersom kötiden är så lång, men det finns ett pris att betala. Nämligen 3 500 kronor.

”Daglöneri är slaveri – fasta jobb kräver vi”

Publicerad av

Lördagen den 20 mars samlades 200 fackligt aktiva i Jobbupproret för att gå till Svenskt Näringslivs huvudkontor, Storgatan 19, på Ös­termalm i Stockholm.

Sophämtning på ruttna villkor

Publicerad av Elin Gauffin

Inom kort offentliggörs vilka företag som vunnit den andra stora omgången upphandlingar av sophanteringen i Stockholm. Genom ruttna bud förklarar staden återigen krig mot soparbetarna.

Sophämtning på ruttna villkor

Publicerad av Elin Gauffin

Inom kort offentliggörs vilka företag som vunnit den andra stora omgången upphandlingar av sophanteringen i Stockholm. Genom ruttna bud förklarar staden återigen krig med soparbetarna. Liselotte Lööf AB, företaget som utlöste sopstrejken i våras, har vunnit hela Södermalm och det som idag kallas Gamla Stan, ett område som kommer att utökas till även Djurgården och Stora Essingen.

Tuff strid för hyresrätten

Publicerad av Elin Gauffin

Borgarnas ombildningsagen­da är en djävulsk plan som genom att ställa grannar mot varandra ska få igenom privatiseringar och skrota den samhällsplanering som åtminstone hade visionen allas rätt till ett bra boende. Men nu håller vinden på att vända för bostadsombildarna.