Buenos Aires

Argentina: Abortkampen fortsätter

Publicerad av Maria Clara Ferreira

 (photo: )

Kvinnorörelsen i Argentina har en stolt historia av enhet i kampen för att göra abort lagligt. Det var denna kamp som för elva år sedan ledde till att ett lagförslag togs fram åt parlamentet som nu har debatterats fler än sju gånger.

Argentina: La Chispa väljer CWI

Publicerad av Kristofer Lundberg

Sebastian representerar den trotskistiska organisationen La Chispa i Argentina, som under CWI:s 10:e världskongress valdes in som sympatiserande sektion i Committee for a Workers’ International. Med dem finns CWI nu representerat i flera delar av Latinamerika, som Brasilien, Chile, Venezuela och Bolivia.

Inspirerande om Latinamerika

Publicerad av Kristofer Lundberg

”Socialistpartiets Salvador Allende störtades i en militärkupp den 11 september 1973. Det blev inledningen på 16 års blodig militärdiktatur”. Så inleder Kalle Holmqvist sin nya bok Den nya världen som är Murbruk förlags fjärde bok om revolutionens Latinamerika.