Frankfurt

Revolutionsåret 1848: ”Ett spöke går runt Europa”

Publicerad av Christian Bunke

Februarirevolutionen i Frankrike fick kung Ludvig Filip I att abdikera och en ny republik utropades. (photo: )

Februarirevolutionen i Frankrike fick kung Ludvig Filip I att abdikera och en ny republik utropades.

Februarirevolutionen i Frankrike 1848 blev inledningen på en rad revolutionära och omskakande händelser i Europa. Samtidigt som feburarirevolutionen störtade den franska monarkin publicerades det Kommunistiska Manifestet av Karl Marx och Friedrich Engels, som kom att bli en av historiens mest inflytelserika skrifter. Revolutionerna 1848 var borgerliga, men massornas uppror förebådade den arbetarkamp som kapitalismens framväxt skulle orsaka, vilket skrämde borgarna. Med anledning av att det är 170 år sedan revolutionsåret 1848 och Kommunistiska Manifestets första utgåva återpubliceras två tidigare Offensivartiklar från april 2008. Dessa två artiklar har förkortats och bearbetats.

Berlin: Elevstrejk mot rasism – för asylrätt

Publicerad av

4 000 i skolstrejk mot rasism i Berlin den 19 november. (photo: )

4 000 i skolstrejk mot rasism i Berlin den 19 november.

Den 19 november gick uppemot 4 000 elever i Berlin ut i strejk mot rasism och utvisningar. Samma dag genomfördes även mindre elevstrejker i Bremen och Frankfurt. Elevstrejkerna var ett svar på den senaste tidens attacker mot flyktingmottagandet, Pegidamarscherna och regeringens skärpta flyktingpolitik.