Göteborg

Ett Göteborg för alla kräver minskade klyftor

Publicerad av RS Göteborg

RS tar kamp mot de skenande klassklyftorna. (photo: Sari Hevosaho)

RS tar kamp mot de skenande klassklyftorna.

De växande klassklyftorna sliter isär Göteborg.