Graz

Wien: 100 000 tågade mot regeringen

Publicerad av

Jätteprotest mot förlängda arbetstider och sämre villkor i Wien. (photo: Sozialistische LinksPartei)

Jätteprotest mot förlängda arbetstider och sämre villkor i Wien.

Den 30 juni demonstrerade över 100 000 i den österrikiska huvudstaden Wien mot regeringens förslag att drastiskt förlänga arbetstiderna. Regeringen vill att den lagstadgade maximala arbetstiden förlängs från 10 timmar till 12 timmar per dag och att veckoarbetstiden förlängs från 50 till 60 timmar. Den reaktionära regeringen gör allt för att tillgodose kapitalismens och direktörernas krav på högre vinster på arbetarnas och de sämst ställdas bekostnad.

Österrike: Studenter och arbetare förenas i kamp

Publicerad av Laura Rafetseder

Femton dagar efter ockupationen av ”Auditorium Maxi­mus”, huvudföresläsningssalen på Wiens universitet, genomfördes en gemensam aktionsdag av universitetsstuderande, skolelever och arbetare den 5 november. Studenterna demonstrerade återigen för en kostnadsfri utbildning och tillräckliga ekonomiska anslag till universiteten.