Helsingfors

Inför oktober: Masstöd för bolsjevikerna

Publicerad av Jonas Brännberg

Protesterna växte i Ryssland då februarirevolutionens krav på fred, bröd, jordreformer med mera aldrig uppfylldes. (photo: )

Protesterna växte i Ryssland då februarirevolutionens krav på fred, bröd, jordreformer med mera aldrig uppfylldes.

100 år efter den ryska revolutionen är borgerlighetens taktik att förtiga det mest lysande beviset på att arbetare och förtryckta kan ta makten och ta sin framtid i sina egna händer. När revolutionen inte förtigs är en vanlig lögn att oktoberrevolutionen 1917 var en ”statskupp från Lenin”. Men om en studerar historien, och framför allt tiden innan oktoberrevolutionen, går det inte att förneka det masstöd som växte fram för det parti Lenin var en av ledarna för – bolsjevikerna.

Finlands högerregering sprack och återkom

Publicerad av Sosialistinen Vaihtoehto (CWI Finland) Edmund Schluessel, Per Olsson

Finlands regering kollapsade i måndags då Centerpartiet och Samlingspartiet, meddelade att det inte fanns någon grund för samarbete med det högerextrema Sannfinländarna

Helsingfors 1 maj: Större än tidigare

Publicerad av Jonas Brännberg

Efter att länge  köat förgäves tog tålamodet slut den 5 maj. (photo: )

Efter att länge köat förgäves tog tålamodet slut den 5 maj.

1 maj i Helsingfors samlade uppemot 15 000 i marschen i strålande sol från Hagnäs torg genom staden

Fortsatt kamp av asylsökande

Publicerad av Jonas Brännberg

Edmund Schluessel (Sosialistinen Vaihtoehto), Golahmad, Nour, Ämin och Jadu.  (photo: Jonas Brännberg)

Edmund Schluessel (Sosialistinen Vaihtoehto), Golahmad, Nour, Ämin och Jadu.

I snart två månader har flyktingar protesterat på Järnvägstorget i Helsingfors mot utvisningar till krig, terror och diktatur

Protester mot Finlands brutala flyktingpolitik

Publicerad av Jonas Brännberg

Stödet växer till flyktingarnas protest i Helsingfors . (photo: )

Stödet växer till flyktingarnas protest i Helsingfors .

Sedan en månad tillbaka demonstrerar flyktingar från framförallt Irak och Afghanistan dygnet runt på Järnvägsstationen mitt i centrala Helsingfors.

Stor antifascistisk demonstration i Helsingfors

Publicerad av Helsingfors Edmund Schluessel

På Finlands självständighetsdag, 6 november, samlades 3 000 personer i Helsingfors mot nazistsekten Nordiska motståndsrörelsens marsch med knappt 200 deltagare, bland dem flera kända svenska nazister.

Finland: ”Det blir generalstrejk i höst”

Publicerad av Elin Gauffin

– Regeringen är inte klok, de vill privatisera hela socialförsäkringssystemet, berättar Anneli Haili. (photo: Elin Gauffin)

– Regeringen är inte klok, de vill privatisera hela socialförsäkringssystemet, berättar Anneli Haili.

En socialistisk tidning med uppmaningen att besvara regeringens klasskrig väckte stort intresse i Helsingfors och 102 exemplar gick åt när Sosialistinen Vaihtoehto ingrep i årets Första maj-firande.

Id-kontroller bygger nya flyktingmurar

Publicerad av Per Olsson

De omfattande inskränkningarna i asylrätten, med bland annat id-kontroller, utgör en total kursändring högerut – aldrig har svensk flyktingpolitik stramats åt så kraftigt och så snabbt. (photo: News Øresund / Johan Wessman)

De omfattande inskränkningarna i asylrätten, med bland annat id-kontroller, utgör en total kursändring högerut – aldrig har svensk flyktingpolitik stramats åt så kraftigt och så snabbt.

I måndags infördes de id-kontroller på samtliga resor mellan Danmark och Sverige som riksdagen beslutade om den 17 december. Med ständigt utvidgade gränskontroller bygger regeringen med stöd av Sverigedemokraterna och tre av fyra Allianspartier nya flyktingmurar. De obligatoriska id-kontrollerna är ett brott mot asylrätten som accelererar det förödande ”race mot botten” som pågår i EU och som inte minst de nordiska länderna driver på.

Direktrapport politisk storstrejk mot finska högerregeringen

Publicerad av Elin Gauffin, Per-Åke Westerlund

Plakaten betyder Aldrig (att vi går med på det).  (photo: Elin Gauffin)

Plakaten betyder Aldrig (att vi går med på det).

Offensiv är på plats i Helsingfors under den stora strejk- och protestdagen den 18 september. Kollektivtrafiken är helt nedstängd och polisen räknar med stort trafikkaos. Men det är påtagligt lugnt, som det bör vara under en stor strejk.

Helsingfors: Massprotest mot nedskärningspolitiken

Publicerad av Juha Tapio

14 000 tog till gatan mot nedskärningar och åtstramning i Helsingfors. (photo: Juha Tapio)

14 000 tog till gatan mot nedskärningar och åtstramning i Helsingfors.

Den finska högerregeringens mål att definitivt ödelägga de välfärdsstrukturer och sociala rättigheter som arbetarklassen och folkmassor har vunnit i kamp har väckt en stark motståndrörelse.