Husby

”Återta kontrollen från Blackstone”

Publicerad av Arne Johansson

Husbyborna har erfarenhet av att ta kamp mot det Blackstoneägda bostadsbolaget D Carnegie. (photo: )

Husbyborna har erfarenhet av att ta kamp mot det Blackstoneägda bostadsbolaget D Carnegie.

I våras besökte den kända kanadensiska människorättsadvokaten Leileni Farha Sverige, FN:s särskilda representant för rätten till bostad. Detta uppmärksammades Norra Järva Stadsdelsråd på tack vare mejl med frågor om våra erfarenheter av den Blackstone-ägda fastighetsjätten D Carnegie & Co från hennes medarbetare.

“Rena utpressningsmetoder av D. Carnegie”

Publicerad av Leo Nobel

 (photo: Sebastian Olsson)

Ett fullsatt stormöte hölls 6 oktober i Husby Träff under namnet "Var och hur ska vi ha råd att bo?". Mötet präglades av heta känslor och många starka inlägg av boende i den del av Husbys lägenheter som ägs av D. Carnegie & Co.

”Vi kräver: Bryt segregationen!”

Publicerad av Arne Johansson

”Vi måste höja rösten för en helt annan, solidarisk och jämlik samhällsutveckling”, menade mötet på. (photo: Sebastian Olsson)

”Vi måste höja rösten för en helt annan, solidarisk och jämlik samhällsutveckling”, menade mötet på.

”Nu är det hög tid för oss förortens folk att återigen själva höja rösten för en helt annan, solidarisk och jämlik samhällsutveckling”. Så löd slutklämmen i det upprop som antogs av årets sista Järva Café-möte i Husby träff med ett 60-tal deltagare.

Stockholm slits isär

Publicerad av Arne Johansson

Andel sysselsatta i Kungsholmen, hela Stockholm respektive Rinkeby/Kista (29-64 år) åren 1990-2013. Män i prickad linje, kvinnor i hel linje. (photo: )

Andel sysselsatta i Kungsholmen, hela Stockholm respektive Rinkeby/Kista (29-64 år) åren 1990-2013. Män i prickad linje, kvinnor i hel linje.

Stockholm befinner sig i spänningsfältet mellan att vara en motor för utveckling och risken att bli ett slagfält för sociala konflikter. Detta är enligt Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm slutsatsen av den alarmerande statistik som sammanställts i rapporten Skillnadernas Stockholm och som tydligt visar att de redan innan stora klyftorna har fortsatt att växa under de senaste tio åren.

Husby höjer rösten mot knark och klyftor

Publicerad av Arne Johansson

Stormöte i Husby 5 oktober med krav på åtgärder mot den öppna droghandeln och bakomliggande problem. (photo: Arne Johansson)

Stormöte i Husby 5 oktober med krav på åtgärder mot den öppna droghandeln och bakomliggande problem.

Det har enligt polisen på knappt två år ägt rum 50 skjutningar på öppen gata i Västerort, Stockholm. Även om Husbyborna mest har hört ljudet av skott på avstånd har oron bland de boende ökat med anledning av den senaste tidens helt öppna och ogenerade droghandel på Husby torg. Att 120 personer deltog på det stormöte om detta som organiserades av Norra Järva Stadsdelsråd och Rädda Barnen i Husby den 5 oktober vittnade om en stark oro för vart samhället är på väg.