Irak

Mellanöstern: Sekteristiskt våld och söndring i IS spår

Publicerad av CWI

Sekteristiskt våld och elände följer av IS attacker i Mellanöstern. Nu mer än någonsin krävs den svåra uppgiften att ena arbetarklassen mot all form av etnisk och religiös splittring. (photo: )

Sekteristiskt våld och elände följer av IS attacker i Mellanöstern. Nu mer än någonsin krävs den svåra uppgiften att ena arbetarklassen mot all form av etnisk och religiös splittring.

”Den andan är borta, drömmen om vad som kallades den arabiska våren slogs sönder av kontrarevolutionens mäktigare krafter. Istället faller dagens arabvärld sönder och årtionden av ruttnat auktoritärt välde och upplagrad sekterism tar över.”

Blodigt sönderfall hotar Irak

Publicerad av Khorshed Mustafa Aziz

Den irakiska befolkningen lider under extremt svåra förhållanden, med fattigdom, svält och en allt otryggare tillvaro. Många tvingas fly undan det blodiga sociala sönderfallet. (photo: Foto: James Gordon / Flickr CC)

Den irakiska befolkningen lider under extremt svåra förhållanden, med fattigdom, svält och en allt otryggare tillvaro. Många tvingas fly undan det blodiga sociala sönderfallet.

Den politiska och militära utvecklingen förvärrar ständigt levnadsvillkoren för den irakiska ­befolkningen. En kampanj mot terrorismen kan endast bli framgångsrik om den har demokratisk förankring bland lokalbefolkningen.