München

Första världskriget 1914-1918

Denna artikel har fler bilder Publicerad av Per Olsson

Brittiska soldater tar skydd i en skyttegrav.  (photo: )

Brittiska soldater tar skydd i en skyttegrav.

Med anledning av att det i helgen är precis 100 år sedan Första världskriget avslutades återpublicerar vi denna Offensivspecial från 2014.

Tyskland: Elevstrejker mot utvisningar

Publicerad av Katja Raetz

Elever i München tågar mot tvångsutvisningar och för asylrätt. (photo: )

Elever i München tågar mot tvångsutvisningar och för asylrätt.

Den 22 juni strejkade elever i flera städer i Tyskland mot utvisningar. Initiativet kom från ungdomsnätverket Jugendaktion Bildung statt Abschiebung i Bayern med bland annat stöd av Die Linkes (Vänsterns) ungdomsförbund Linksjugend [Solid]. Flera hundra elever anslöt sig till protesterna i München, samtidigt som det även genomfördes strejker och demonstrationer i Nürnberg, Regensburg, Leipzig, Würzburg, Kassel, Dresden och Berlin.

Antirasistiskt motstånd i Tyskland

Publicerad av Elin Gauffin

Katharina Doll (t v) från Tyskland och Katerina Kleitsa (t h) från Thessaloniki, Grekland. Båda har varit med och byggt upp antirasistiska rörelser i sina respektive länder. (photo: Elin Gauffin)

Katharina Doll (t v) från Tyskland och Katerina Kleitsa (t h) från Thessaloniki, Grekland. Båda har varit med och byggt upp antirasistiska rörelser i sina respektive länder.

Katharina Doll, medlem i Sozialistische Alternative, berättar för Offensiv om antirasismen i Hamburg. Hon är även aktiv i Solid och har varit med och organiserat flera viktiga kampanjer.

Tyskland: Solidaritet underifrån – hyckleri från samhällstoppen

Publicerad av Wolfram Klein

Hyckleriet från etablissemanget i Tyskland är gränslös, men det är även solidariteten från gräsrötterna. (photo: Tyska regeringen)

Hyckleriet från etablissemanget i Tyskland är gränslös, men det är även solidariteten från gräsrötterna.

Under de första två veckorna i september har tiotusentals flyktingar, främst från Syrien, kommit till Tyskland. En stor andel av befolkningen har svarat med sympati och hjälpsamhet. Bakgrunden till denna positiva reaktion från den tyska befolkningen var rapporterna om den svåra situationen för flyktingar och de många dödsfallen på resan till Europa, särskilt över Medelhavet.

Första världskriget 1914-1918

Denna artikel har fler bilder Publicerad av Per Olsson

Brittiska soldater tar skydd i en skyttegrav.  (photo: )

Brittiska soldater tar skydd i en skyttegrav.

I juli är det precis hundra år sedan det första världskriget bröt ut. Det var ett imperialistiskt krig för makt, prestige, marknader, territorier och kolonier. Kriget, som kom att kallas Det stora kriget, rasade ända fram till slutet av 1918. 

På tröskeln till 1919: Hotet från kontrarevolutionen växer

Publicerad av Katja Raetz

På tröskeln till 1919 växte kontrarevolutionen sig allt starkare. I december började de första affischerna med uppmaningen att ”Döda Liebknecht” dyka upp. Till julen försökte regeringen upplösa Volksmarinedivisionen (folkets marindivision), sjömän som fanns i Berlin för att skydda revolutionen.

Elevstrejk i Tyskland

Publicerad av Katja Raetz

Den 12 november strejkade elever i mer än 40 tyska stä­der. De strejkade för mindre klasser och fler lärare, mot den ökade stressen – för en kostnadsfri skola och högskola åt alla. Detta var den mest omfattande elevstrejken i Tysklands historia.

Nya skolstrejker i Tyskland

Publicerad av

Skolstrejken i Berlin den 22 maj med 8 000 deltagare kan följas av en ny massrörelse bland tyska skolelever.