Rinkeby

En vård på svältkur

Publicerad av Katja Raetz

 (photo: Andrew Herbert)

Vid Landstormens protest i Stockholm den 25 augusti höll sjuksköterskan och RS-medlemmen Katja Raetz tal om vårdkrisen i landet. Nedan följer talet.

Stockholm slits isär

Publicerad av Arne Johansson

Andel sysselsatta i Kungsholmen, hela Stockholm respektive Rinkeby/Kista (29-64 år) åren 1990-2013. Män i prickad linje, kvinnor i hel linje. (photo: )

Andel sysselsatta i Kungsholmen, hela Stockholm respektive Rinkeby/Kista (29-64 år) åren 1990-2013. Män i prickad linje, kvinnor i hel linje.

Stockholm befinner sig i spänningsfältet mellan att vara en motor för utveckling och risken att bli ett slagfält för sociala konflikter. Detta är enligt Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm slutsatsen av den alarmerande statistik som sammanställts i rapporten Skillnadernas Stockholm och som tydligt visar att de redan innan stora klyftorna har fortsatt att växa under de senaste tio åren.

Husby höjer rösten mot knark och klyftor

Publicerad av Arne Johansson

Stormöte i Husby 5 oktober med krav på åtgärder mot den öppna droghandeln och bakomliggande problem. (photo: Arne Johansson)

Stormöte i Husby 5 oktober med krav på åtgärder mot den öppna droghandeln och bakomliggande problem.

Det har enligt polisen på knappt två år ägt rum 50 skjutningar på öppen gata i Västerort, Stockholm. Även om Husbyborna mest har hört ljudet av skott på avstånd har oron bland de boende ökat med anledning av den senaste tidens helt öppna och ogenerade droghandel på Husby torg. Att 120 personer deltog på det stormöte om detta som organiserades av Norra Järva Stadsdelsråd och Rädda Barnen i Husby den 5 oktober vittnade om en stark oro för vart samhället är på väg.